Dette er Tyrkia

Tyrkias historie viser et mektig og turbulent land med store ambisjoner.
Fredag, 10 mai, 2013 - 14:50

Her kan du høre en kort oppsummering av Tyrkias historiske utvikling

Tyrkias pressehistorie

Tyrkias første avis, Le Spectateur Oriental, ble grunnlagt i 1821 og var rent franskspråklig. Sultan Mahmut den andre bestemte i 1831 at det skulle utgis en avis på tyrkisk. Den het Takvim-i Vekayi (Begivenhetenes kronikør).

Etter militærkuppet i 1980 ble pressen pålagt streng selvsensur. Myndighetene grep også direkte inn mot aviser og tidsskrifter.

Begrensningene av pressefriheten har fortsatt også under det sivile styret senere. Det kurdiske spørsmålet, politisk islam og de militæres rolle er svært sensitive emner å ta opp, og reportasjer og uønskede ytringer om disse emnene kan føre til arrestasjon og rettsforfølgelse.

Også radio- og fjernsynsstasjoner kan bli stengt for å behandle disse temaene. Men etter at Tyrkia har søkt om EU-medlemskap, har behandlingen av pressen blitt noe mer forsiktig.

Tyrkias økonomi

Tyrkia har en blandingsøkonomi. BNP per innbygger regnet i US dollar er 12 900 (2008).

Tekstiler er den viktigste eksportvaren sammen med biler og elektronikk. Landet importerer elektrisk utstyr, stål, jern og medisiner.

Jordbuk er en viktig sektor for tyrkerne, der 35 % av de sysselsatte jobbet i 2006. Turistsektoren er også en viktig inntektskilde for byene langs kysten av Middelhavet og ved Svartehavet.

Etter finanskrisen har Tyrkia begynt å handle mer med ikke-vestlige land.