Donalt Trump gjeninnfører forbud. Foto: Gage Skidmore/ Flickr

Vil forby hjelpeorganisasjoner å veilede om abort

Trump har signert en avtale som hindrer hjelpeorganisasjoner som mottar offentlig støtte fra USA å veilede om abort.
Tirsdag, 24 januar, 2017 - 14:01

Trump har gått inn i sin første uke som president, og har allerede signert flere avtaler som vil få konsekvenser fremover. I går ble det klart at han har signert en avtale som hindrer hjelpeorganisasjoner som mottar offentlig støtte fra USA å veilede om abort.

Forbudet kalles «The Global Gag Rule» - munnkurvregelen, og ble først innført av Ronald Reagan i 1984. Trump gjeninnfører nå regelen, etter at Obama administrasjonen fikk den fjernet i 2009. Bistandsaktuelt skriver at presidentordenen vil gjøre det straffbart å gi støtte til grupper som tilbyr informasjon, veiledning eller utfører aborter som en del av sitt program.

The Guardian skriver at aborter utført uten hjelp av helsepersonell er en av de største årsakene til dødelighet blant kvinner i utviklingsland. Mindre tilgang på assistanse og informasjon vil trolig bare forverre situasjonen globalt.

Mange organisasjoner arbeider for kvinners reproduktive helse og hjelper til med familieplanlegging og prevensjon, i tillegg til veiledning om abort. Det kan nå bli vanskeligere for noen av disse å få tilstrekkelig med midler til å fortsette arbeidet.

For niende gang har journaliststudentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) undersøkt pressefrihetens kår rundt i verden.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:19
Abdul Merzai (55) får daglig trusler for sitt journalistiske arbeid. Nå ser journalistens fremtid mørkere ut enn noen gang tidligere.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:15
Halvparten av befolkningen i Etiopia er analfabeter og kun en av ti har internett.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:14
Colombianske journalister blir møtt med trusler. Landet ligger på 129. plass i verden når det gjelder pressefrihet.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:13
Mohammad Abdelmaguid ble svartelistet og nektet inngang til Egypt. Likevel sluttet han aldri å kjempe for et bedre Egypt.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:12
Reportere uten grenser plasserer Norge på førsteplass, når det kommer til pressefrihet. Polen havner på 54. plass. Journalist Henryk Malinowski er svært uenig i rangeringen.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:11