BRYSTKREFT: Flere kvinner rammes av brystkreft nå enn tidligere. FOTO: Health.mil/L.A. Shively

Fordoblet forekomst av brystkreft

Ny doktorgrad viser at det er nesten er dobbelt så mange middelaldrene kvinner som får diagnosen brystkreft i dag enn for 30 år siden.
Fredag, 21 april, 2017 - 13:35

Overlege Pål Suhrke ved Sykehuset i Oslo har gjennom sin doktorgrad funnet ut at forekomsten av kreft hos middelaldrende kvinner har fordoblet seg de siste 30 årene.

På 90-tallet ble det brukt hormonbehandling for kvinner med plager knyttet til overgangsalderen. I senere tid har man funnet ut at slike hormonpreparater kan gi økt risiko for brystkreft, og er av den grunn ikke like mye brukt i dag. Fordi mammografiprogrammet startet i 1996 er det usikkerhet knyttet til om økningen i forekomst av brystkreft skyldes hormoner eller innføring av mammografiundersøkelser, forteller Suhrke til NRK

Brystkreft er den formen for kreft som er mest utbredt blant kvinner. Ca. 2700  kvinner får diagnosen brystkreft hvert år. Overlevelsen har blitt gradvis bedre med årene, og nesten 9 av 10 kvinner som rammes er i live 5 år etter diagnosen.


En oversikt over utvikling av brystkreft fra 1955 - 2014. Statistikk hentet fra kreftregisteret.no.

For niende gang har journaliststudentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) undersøkt pressefrihetens kår rundt i verden.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:19
Abdul Merzai (55) får daglig trusler for sitt journalistiske arbeid. Nå ser journalistens fremtid mørkere ut enn noen gang tidligere.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:15
Halvparten av befolkningen i Etiopia er analfabeter og kun en av ti har internett.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:14
Colombianske journalister blir møtt med trusler. Landet ligger på 129. plass i verden når det gjelder pressefrihet.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:13
Mohammad Abdelmaguid ble svartelistet og nektet inngang til Egypt. Likevel sluttet han aldri å kjempe for et bedre Egypt.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:12
Reportere uten grenser plasserer Norge på førsteplass, når det kommer til pressefrihet. Polen havner på 54. plass. Journalist Henryk Malinowski er svært uenig i rangeringen.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:11