Historisk lavt: Antallet aborter går ned for alle aldersgrupper, og antallet tenåringsaborter er historisk lav. FOTO: Pixabay.

Historisk lave aborttall

Antallet aborter som blir utført er historisk lave. Folkehelseinstituttet ser nedgang i alle aldersgrupper, og antallet tenåringer som tar abort er det laveste siden Abortregisteret ble opprettet.
Fredag, 21 april, 2017 - 15:25

På sin nettside skriver Folkehelseinstituttet at aborttallene for 2016 var historisk lave. I Norge i fjor ble det utført 13 169 svangerskapsavbrudd, noe som er en betydelig nedgang. Det er en generell nedgang for alle aldere mellom 15 og 49 år, fra 11,7 per 1000 kvinner i 2015 til 11 i 2016. 

Nedgang i tenåringsaborter

Abortregisteret viser en nedgang i antallet kvinner mellom 15 og 19 år som tar abort. I 2016 var antallet tenåringsaborter det laveste siden Abortregisteret ble opprettet i 1979. Antallet aborter blant tenåringer i 2016 var på 7,6 aborter per 1000 kvinner, som var en negang fra 8,3 året før. 

Flest aborter i aldersgruppen 20-29 år 

Ifølge Abortregisteret har antallet aborter vært høyest for kvinner i 20-årene, men også innenfor denne gruppen ser man en tydelig nedgang. Når det gjelder kvinner i alderen 20-24 år har det vært en negang fra 30,2 per 1000 kvinner i 2008 til 19 i 2016. Dette er det første året at antallet aborter i denne aldersgruppen er lavere enn for kvinner i gruppen 25-29 år. 

Geografiske forskjeller

Man ser også at det fortsatt er noen geografiske forskjeller når det gjelder antallet aborter. Det viser seg at det er stor reginal variasjon i alle aldersgrupper. Folkehelseinstituttet skriver at det er i Oslo, Nordland og Finnmark at det ble gjennomført flest aborter i 2016. I Oslo var antallet på 14,3 per 1000 kvinner i fjor.

De fylkene som hadde det laveste antallet aborter i fjor var Aust-Agder, Vest-Agder og Møre og Romsdal. Lavest var Aust-Agder med 8,2 aborter per 1000 kvinner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For niende gang har journaliststudentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) undersøkt pressefrihetens kår rundt i verden.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:19
Abdul Merzai (55) får daglig trusler for sitt journalistiske arbeid. Nå ser journalistens fremtid mørkere ut enn noen gang tidligere.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:15
Halvparten av befolkningen i Etiopia er analfabeter og kun en av ti har internett.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:14
Colombianske journalister blir møtt med trusler. Landet ligger på 129. plass i verden når det gjelder pressefrihet.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:13
Mohammad Abdelmaguid ble svartelistet og nektet inngang til Egypt. Likevel sluttet han aldri å kjempe for et bedre Egypt.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:12
Reportere uten grenser plasserer Norge på førsteplass, når det kommer til pressefrihet. Polen havner på 54. plass. Journalist Henryk Malinowski er svært uenig i rangeringen.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:11