Sverre Fuglerud i Blindeforbundet tror at det vil bli synstolket flere filmer i løpet av 2017 enn det som er synstolket frem til i dag. Foto: Anna Strand Andersen
Radioreportasje

Nå kan man høre film på kino

Et vedtak fra 2015 slår fast at alle norske kinofilmer med støtte fra Norsk filminstitutt må synstolkes fra 2017. For de rundt 180.000 synshemmede i Norge bidrar dette til en større film- og tv-opplevelse.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 09:25

Alle norske filmer som skal på kino mottar lanseringsstøtte fra Norsk filminstitutt. I denne lanseringsstøtten ligger det nå et krav om at filmer må gjøres tilgjengelig med synstolkning. Synstolking er et virkemiddel som gjør filmer og TV-programmer tilgjengelige for synshemmede. Dette er avgjørende for at blinde og svaksynte skal kunne ha tilgang til og oppleve kulturtilbudet på lik linje som alle andre.

Seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt i Blindeforbundet, Sverre Fuglerud, forteller at de har jobbet lenge for at synstolkningstilbudet i Norge skal bli bedre, og at Norge henger etter i forhold til blant annet Sverige og England.

Vi har møtt Stian Snoen som mistet synet da han var 18 år og tatt en tur til NRK som jobber aktivt med synstolkning.

 

For niende gang har journaliststudentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) undersøkt pressefrihetens kår rundt i verden.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:19
Abdul Merzai (55) får daglig trusler for sitt journalistiske arbeid. Nå ser journalistens fremtid mørkere ut enn noen gang tidligere.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:15
Halvparten av befolkningen i Etiopia er analfabeter og kun en av ti har internett.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:14
Colombianske journalister blir møtt med trusler. Landet ligger på 129. plass i verden når det gjelder pressefrihet.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:13
Mohammad Abdelmaguid ble svartelistet og nektet inngang til Egypt. Likevel sluttet han aldri å kjempe for et bedre Egypt.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:12
Reportere uten grenser plasserer Norge på førsteplass, når det kommer til pressefrihet. Polen havner på 54. plass. Journalist Henryk Malinowski er svært uenig i rangeringen.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:11