Ikke naive: Eldre som svindles er ikke mer godtroende enn ande på samme alder. Illustrasjonbilde: Creative commons

Eldre som svindles husker dårligere

Forskere har funnet ut hva som skiller eldre som blir svindlet fra sine jevnaldrende.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 13:12

En Canadisk studie viser at eldre som svindles sliter mer med å resonnere enn andre på samme alder. De sliter også mer med hukommelse og regning enn andre. Ærlighet eller naivitet var derimot ikke en faktor hos de som ble svindlet. Ofrene var ikke mer godtroende eller tillitsfulle enn sine jevnaldrende.

Økokrim opplyser til Forskning.no at eldre i Norge er mindre utsatt for svindel enn i Canada og USA, men bekrefter at eldre er overrepresentert også i Norge.

– Ofrene i disse bedrageriene er gjerne nordmenn mellom 50-60, men vi ser at også eldre personer som er på internett også kan bli lurt, sier Dybo til forskning.no.

I studien intervjuet forskerne 151 deltakere mellom 60 og 90 år. Studien viste også at de som er mest utsatt for svindel er eldre mellom 60 og 69 år som bor alene.

 

For niende gang har journaliststudentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) undersøkt pressefrihetens kår rundt i verden.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:19
Abdul Merzai (55) får daglig trusler for sitt journalistiske arbeid. Nå ser journalistens fremtid mørkere ut enn noen gang tidligere.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:15
Halvparten av befolkningen i Etiopia er analfabeter og kun en av ti har internett.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:14
Colombianske journalister blir møtt med trusler. Landet ligger på 129. plass i verden når det gjelder pressefrihet.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:13
Mohammad Abdelmaguid ble svartelistet og nektet inngang til Egypt. Likevel sluttet han aldri å kjempe for et bedre Egypt.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:12
Reportere uten grenser plasserer Norge på førsteplass, når det kommer til pressefrihet. Polen havner på 54. plass. Journalist Henryk Malinowski er svært uenig i rangeringen.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:11