Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre oppfordret til en trygg alderdom under årets åpningstale. Foto: Mina Haugli

Ap vil at Norge skal bli e-helsepionér

Ap-leder skal satse på at Norge blir det ledende landet innen e-helse innen 2025.
Torsdag, 20 april, 2017 - 14:04

OSLO:  I dag starter Arbeiderpartiets landsmøte. Under landsmøtet skal nytt partiprogram for en ny stortingsperiode vedtas, og i den står blant annet helse som en av deres kjernesaker, og den skal digitalisers. 

Lever i en teknologisk revolusjon


Det var en fullsatt sal da Støre holdt sin åpningstale. Foto:Mina Haugli

Under arbeiderpartiets kjernesak om helse, er det nye ordet på arbeiderpartiets lepper: E-helse. Han mener det er det viktigste for å fornye offentlig sektor. 

– Alt som kan digitaliseres, vil digitaliseres. Også i offentlig sektor, sier Støre i sin tale. 

Arbeiderpartiet er kjent for å være mot privatisering og for like muligheter for alle innenfor helse. Tidligere har Ap også fått kritikk på å være vage i sine uttalelser og for generelle i forslagene sine. Det at Ap er mot privatisering blir tydelig i forslagene de legger frem i partiprogammet der de skriver blant annet:

– Arbeiderpartiet vil at pasientdata må sikres forsvarlig og være under offentlig kontroll.

Fokuset på det offentlige, som kjennetegner Ap sin helsepolitikk, går igjen både i talen og i partiprogrammet. Gahr Støre bruker også dette til å kritisere den sittende regjering, som han mener er med på å skape et større skille mellom rik og fattig i Norge. 

– Intelligente maskiner kan redde liv. Dette er et tilbud vi skal ha på våre felles sykehus, sier Støre. 

Tilgang til egne helseopplysninger

På sidene til helsenorge.no står det om E-helse og fordelene ved et digitalisert helsevesen. Med E-helse vil pasienter alltid ha tilgang til all informasjon om sin egen helse. I tillegg vil opplysninger om pasienter være tilgjengelige på alle behandlingssteder i Norge. 

Selv om temaet E-helse tok mye plass i talen til Støre, står det lite i partiprogrammet til Arbeiderpartiet om hva de konkret vil gjøre for å digitalisere helsevesenet. De forslagene som står er generelle og sier lite om hva de konkret vil forandre. 

– Sikre at digitalisering blir et hovedtema i styringen av sykehusene og for ledere på alle nivåer i helsetjenesten, står det i partiprogrammet. 

Eldre skal være en ressurs

Å legge til rette for aktive eldre, og bruke dem som en samfunnsressurs er noe av det som står sentralt i stortingsprogrammet. Det skal også tilrettelegges for at eldre skal kunne bo hjemme så lenge de selv de selv ønsker det.

–  Arbeiderpartiet vil at eldre skal være sjef i eget liv og at alle skal ha en god alderdom, sier Støre.

De ønsker også å satse mer på hjemmebaserte tjenester, hjelpemidler og velferdsteknologi.

– Vi vil investere i tiltak som heis i trappen og dørsterskler man kan passere med gåstol, i tillegg til rehabilitering eller bygging av helt nye boliger, avslutter Støre. 

– Et helsevesen for alle

Helse- og eldretilbudene skal være offentlig. Arbeiderpartiet sier nei til privatisering, og begrunner dette med å ønske å stanse utviklingen mot et todelt helsevesen for alle. 

– I Norge skal vi fortsatt gjøre det nye og det beste tilgjengelig for alle, rik og fattig, sier partileder Gahr Støre, i sin åpningstale til stor applaus fra publikum.