De fleste fengslede journalistene i Egypt er tiltalt for å tilhøre Det muslimske brorskapet. Foto: Dave Nakayama, flickr.com

Historiene fra bak gitteret

Hele ti prosent av verdens fengslede journalister, sitter i Egypt. Her er deres historier.
Tirsdag, 16 mai, 2017 - 10:28

Egypt er det tredje verste landet i verden til å fengsle journalister. Egypts ambassade i Oslo sier at de kun fengsler journalister hvis de er tilknyttet Det muslimske brorskap, som i Egypt regnes å være en terroristorganisasjon. 

– Vi arresterer ikke journalister fordi de er journalister, sier diplomat Bassem Saber.

De fleste fengslede journalistene i Egypt er siktet for nettopp å tilhøre brorskapet.

Loading...

Loading…

 

 

Minst 23 journalister i fengsel

Til tross for ambassadens uttalelse, har flere av fangene i Egypts fengsler sittet innelåst i flere år uten noen dom. Mange av dem rapporterer om tortur og mishandling. I tillegg sier de at rettighetene deres ikke blir overholdt. Ikke alle har fått den medisinske hjelpen de trenger, og besøksnekt over lange perioder er vanlig.

Nedenfor er en liste over de 23 journalistene som sitter fengslet i Egypt. Informasjonen er hentet fra Comittee to Protect Journalists (CPJ), Reportere uten grenser og Amnesty International sine sider. 

Journalen har også funnet flere navn på journalister enn det som oppgis i listen, men vi har ikke fått bekreftet at disse faktisk er fengslet. 

Les de 23 journalistenes historier her:

Loading...

Loading…

 
For niende gang har journaliststudentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) undersøkt pressefrihetens kår rundt i verden.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:19
Abdul Merzai (55) får daglig trusler for sitt journalistiske arbeid. Nå ser journalistens fremtid mørkere ut enn noen gang tidligere.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:15
Halvparten av befolkningen i Etiopia er analfabeter og kun en av ti har internett.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:14
Colombianske journalister blir møtt med trusler. Landet ligger på 129. plass i verden når det gjelder pressefrihet.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:13
Mohammad Abdelmaguid ble svartelistet og nektet inngang til Egypt. Likevel sluttet han aldri å kjempe for et bedre Egypt.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:12
Reportere uten grenser plasserer Norge på førsteplass, når det kommer til pressefrihet. Polen havner på 54. plass. Journalist Henryk Malinowski er svært uenig i rangeringen.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:11