Illustrasjonsfoto: Gyrid Friis Edland

Heroin-injisering i trygge omgivelser

Høyre ønsker å ta tak i rusproblematikken ved å flytte den fra justis- til helsesektor. To foreslåtte tiltak er å stanse bøtelegging og bortvisning, samt å tilby heroinassistert behandling.
Mandag, 11 september, 2017 - 15:20

Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre-politiker og medlem av Helse- og omsorgskomiteen, sier at en overføring fra helse- til justissektor vil kreve en ny type innsats.

– Når man har blitt tatt for bruk og besittelse av stoff til eget bruk, vil man få et tilbud om behandling, i stedet for at man bøtelegges og straffes. Wilhelmsen Trøen sier at en endring er nødvendig, og at grunnen er tydelig.

– Vi har jo sett at de tiltakene vi har hatt i årene tidligere, ikke har lyktes godt nok. Det dør altfor mange av overdoser i Norge. Vi er blant de landene som har flest injiserende rusavhengige, og det er helt tydelig at vi må tenke nytt.

Sprøyterom


Tone Wilhelmsen Trøen er fornøyd med å kunne tilby heroinassistert behandling. FOTO: Ingrid Schou

For å kunne tilby heroinassistert behandling, har man opprettet såkalte sprøyterom. Her kan brukerne komme innom med en dose heroin, og få veiledning i hvordan den skal settes. Ifølge Høyre vil dette fungere som et skadebegrensende tiltak. Hanne Langaas er avdelingsleder ved sprøyterommet i Oslo.

Tilbudet fører til at injiseringen av heroinet skjer på en tryggere og mer hygienisk måte, og at brukerne føler økt verdighet. 

Wilhelmsen Trøen er fornøyd med å nå ha et tilbud om heroinassistert behandling på partiprogrammet.

– Jeg er veldig glad for at vi i Høyre har gjort en slik endring i vår politikk. Vi vil hjelpe flere ved å gå vekk fra straff, og ved å tilby behandling. 

Kommer med egen dose

Isak Wøien, tidligere rusmisbruker, mener det er et steg i riktig retning med avkriminalisering, og et partiprogram der man flytter rusproblematikken fra justis- til helsesektor. Han mener likevel at tiltaket om sprøyterom kommer til kort.

– Brukerne kommer hit med en medbrakt dose, og den må de selv finne på gaten. Det svarte markedet opprettholdes, og dosen kan bestå av farlige kjemikalier. Ofte blir man tilbudt ren amfetamin, men i realiteten er det snakk om en skitten blanding. Dette kan være livsfarlig.

Hands-off-mentalitet

Wøien mener at norske politikere ikke tar nok ansvar.

– Jeg skulle gjerne hatt en annen hjelp, og en mer proaktiv holdning. Han mener at den norske ruspolitikken er på etterslep.

– De har holdt på med nyanser av det samme i 40 år. Politikernes hands-off-mentalitet, gjør at de overlater folk til sin skjebne.

Wøien mener at mye av problemet kunne blitt løst, dersom man sa seg villig til å dele ut heroin på blå resept.

– Aktørene i det svarte markedet som driver aktivt og påtrengende salg ville blitt stagnert, og brukerne ville fått rene stoffer å forholde seg til.

Hvorfor ingen av partiene foreslår dette, er for han et stort spørsmål.

Emneord: