Høgskolen i Oslo og Akershus er en av aktørene som kommer godt ut av statsbudskjettforslaget. FOTO: Stian Kjelstad Hammer

10 millioner kroner til yrkeslærerutdanningen på HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus får 10 millioner til 30 nye studieplasser på yrkeslærerutdanningen. Rektor Curt Rice er fornøyd.
Fredag, 13 oktober, 2017 - 16:05

Tekst og foto: Stian Kjelstad Hammer

Fornøyd rektor

Høgskolen i Oslo og Akershus får 10 millioner til 30 nye studieplasser på yrkeslærerutdanningen, og 5 nye rekrutteringsstillinger til fagmiljøet, melder NTB i en pressemelding Torsdag. Rektor ved skolen, Curt Rice mener bidraget styrker skolens satsing på dette fagmiljøet.

-Dette er en riktig og viktig satsning fra regjeringen. For å sikre at fremtidens fagarbeidere får kompetansen de trenger for å møte fremtidens arbeidsmarked, trenger vi høyt kvalifiserte yrkesfaglærere med oppdatert kunnskap, sier rektor Curt Rice til NTB.

HiOA har en av landets største fagmiljøer for yrkesfaglærerutdanninger, og Rice forteller at de vil fortsette med satsingen på fagområdet.

-God realvekst i 2018 vil føre til at HiOA kan fortsette vår satsing på viktige områder som innføring av 5-årig grunnskolelærerutdanning, digitalisering og IKT og videre styrking av helsefagutdanningene, forteller rektor Curt Rice.

65 millioner til yrkesfag

I en annen pressemelding kan NTB fortelle at i forslaget til statsbudsjettet vil det bli presentert en pakke for yrkesfag på 65 millioner kroner. Pakken innebærer blant annet av HiOA får 10 millioner til faglærerutdanningen.

5 Millioner kroner går til en hospiteringsordning for å gi lærere som underviser elever i yrkesrettede programmer mulighet til å hospitere i bedriftene elevene deres kan komme til å jobbe i. 

Til nye studieplasser i fagskolene foreslås det å sette av 25 millioner kroner.