Jentedagen

Den internasjonale jentedagen

I går var det den internasjonale jentedagen. Medlemmene i jentefronten trosset været og holdt et arrangement i forbindelse med dagen utenfor stortinget.
Torsdag, 12 oktober, 2017 - 19:24

Jentefronten hadde i går et arrangement utenfor Stortinget for å markere den internasjonale jentedagen. Her var det flere jenter fra ulike organisasjoner og stiftelser som stilte opp for å få frem sitt viktige budskap.

Dagen er for å sette fokus på de utfordringene jenter møter i hverdagen, og som forhindrer dem i å få de rettighetene de har krav på. Dette gjelder blant annet skolegang, beskyttelse og muligheten til å komme seg ut av fattigdom.  

I følge FN har vi kommet et stykke på vei og oppnådd mange resultater når det kommer til jenters levevilkår. Likevel sier de at vi har en lang vei fram mot reel likestilling, noe jentene heller ikke la skjul på. 

Dagen har blitt markert som den internasjonale jentedagen siden den 11. oktober i 2012.

 

Emneord: