RAMMES: Bokstua og Frøken Floods Blomster risikerer å bli lagt ned på grunn av ny T-banetunnel. Foto: Kristine Fidje Olsen.

Rammes av ny T-banetunnel

Utbyggingen av ny T-banetunnel kan føre til at flere lokale bedrifter på Bislett må legges ned.
Fredag, 13 oktober, 2017 - 13:30

Fakta om prosjektet

T-banetunnelen knytter Bislett og Grünerløkka til tunnelen på Stortinget

Foreløpige kostnadsestimater: 16 milliarder kroner

Dobler kapasiteten i T-banesystemet

Forventet varighet: 2024-2030

Status: Under planlegging

Kilder: Ruter

Ruter foreslår en ny T-banetunnel som vil gå fra Majorstuen til Tøyen, med mulig forlengelse til Bryn. Tunnelen vil knytte Bislett og Grünerløkka til dagens T-banetunnel på Stortinget. Hvis forslaget får gjennomslag, er det stor sansynlighet for at lokale bedrifter på Bislett legges ned i løpet av byggeperioden.

Butikkeier Kari Louise Johannessen er blant dem som risikerer å måtte legge ned bedriften sin ,Frøken Floods Blomster, på Bislett.

— Prosjektet er veldig fint, men det er en forferdelig stor prosess. Alt må ned og alt blir stengt her, og det er veldig negativt for min del. Det vil si at jeg må legge ned butikken min, sier hun. 

Tidskrevende prosjekt

Prosjektet forventes å vare fra 2024 til 2030, og dobler kapasiteten i T-banesystemet. Foreløpig er prosjektet under planlegging og høringen av planprogrammet startet 2. oktober 2017.


BUTIKKEIER: Anne Borge er kritisk til utbyggingen. Foto: Kristine Fidje Olsen.

Anne Borge, eier av Bokstua, skal pensjonere seg og legge ned bedriften innen 2024. Hun er likevel skeptisk til forslaget.

 — Jeg synes det er helt ekstremt at de må rive halve Bislett stadion for å få plass til dette. Jeg forstår ikke ideen med et så dyrt prosjekt i lille Oslo, hvor folk kan sykle og bruke beina i stedet. Sats på det som er, mener hun.

Vil begrense belastningen

Borghild Bay er Ruters prosjektleder for infrastruktur. Hun skriver i en e-post til Journalen at de jobber med å kartlegge hvordan man best mulig kan gjennomføre prosjektet.

—Vi jobber med å utrede en optimal trasé, ulike måter å drive tunnelen på og ulike måter man kan gjennomføre bygging i åpne byggegroper på. 

Bay mener også at det er viktig å unngå for stor belastning for byen.

 – Det er viktig å planlegge dette prosjektet i sammenheng med andre store utbyggingsprosjekter slik at den totale belastningen for byen ikke blir for stor. 

Bedre kollektivtilbudet

Bay mener at prosjektet vil bidra til et bedre kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Det vil blant annet skape muligheter for flere avganger. 

 —Når hovedstrømmer av transport går under bakken, blir det plass på overflaten til et godt byliv med bedre plass til å sykle og gå, skriver hun. 

Byr på flere utfordringer

Prosjektet kan by på flere utfordringer. I følge Aftenposten kan noen av konsekvensene være oppgraving av parker, at Bislett stadion og Byporten blir delvis revet og gater kan bli gravd opp. Dette vil føre til at Oslo vil være en byggeplass i flere år.