Psykologistudentene mener ledelsen driver monolog, ikke dialog. De stilte derfor med teip foran munnen under infomøtet med Helse Sørøst. FOTO: Jonas Stensvoll

Studenter aksjonerte mot universitetsledelsen

Psykologistudenter på Universitetet i Oslo mener de blir overkjørt av ledelsen. Tirsdag stengte deler av klinikken på campus, onsdag aksjonerte studentene.
Fredag, 13 oktober, 2017 - 11:57

På et informasjonsmøte med Helse Sørøst møtte hundrevis av studenter opp for å vise sin misnøye med universitetsledelsen. Tirsdag denne uken stengte ledelsen deler av klinikken på campus, fordi det tydet på at driften ikke var i henhold til gjeldende lovverk. Dette førte til at studenter som hadde pasienter ved klinikken ikke fikk utført deler av praksisen sin.

I en avtale med Helse Sørøst, som enda ikke har blitt undertegnet, er det rom for at studenter må tvangsflytte for å få praksisundervisningen sin. Temaet for møtet var informasjon om denne avtalen, men studentene hadde andre ting å snakke om.  

Studentene aksjonerte mot stenging av klinikken, avtalen med Helse sørøst og ledelsen ved Universitetet. De føler seg ikke hørt eller inkludert i prosessen rundt endringene. Endringer som direkte påvirker deres studiehverdag og tilbud.

I auditoriumet hvor møtet ble holdt, kom flere studenter med innvendinger og kritikk. Hør hva de hadde å si i saken under.