Bruk av innleid arbeidskraft i blant annet byggbransjen skaper bekymring. Foto: Jonas Stensvoll.

Bemanningsbransjen truer det organiserte arbeidslivet

Elin Ørjasæter og Line Eldring skriver bok om løsarbeidersamfunnet. De er bekymret for økende bruk av innleid arbeidskraft, og dets konsekvenser.
Torsdag, 30 november, 2017 - 10:50

Bokprosjektet ble startet på bakgrunn av en felles bekymring for hvordan løsarbeidersamfunnet påvirker det organiserte arbeidslivet. 

– Det er så enkelt som at du ikke vet hva du har før det er på vei ut. Jeg var ikke interessert i det organiserte arbeidslivet på 90-tallet. Da hadde vi det ganske godt på plass, sier forfatter Elin Ørjasætern, i et bokbad som ble holdt denne høsten. 

Da hun begynte å undersøke arbeidsinnvandring kontaktet hun Line Eldring som har forsket på temaet. De bestemte seg for å skrive bok om løsarbeiderfenomenet. 

Boken som, ifølge Eldring skal komme til våren, skal være en slags innføring i problematikken. 

– Den vil være lesbar for de fleste håper vi. Vi prøver å beskrive irrgangene i arbeidslivet. Den røde tråden er bekymring for at løsarbeid blir den nye riksveien, sier hun i bokbadet. 

Streiket mot bemanningsbransjen

Det siste året har blant annet fagbevegelsen uttrykket liknende bekymringer. 15 november gikk de til streik mot arbeidsvilkårene i bemanningsbransjen. 

Ifølge nettsiden frifagbevegelse streiker de blant annet fordi bemanningsbransjen:

• Gir usikre arbeidsforhold uten garanti for en årsinntekt å leve av.

• Fører til dårligere produktivitet.

• Profiterer på å leie ut arbeidskraft.

Vanskelig å organisere

Joachim Espe er leder i rørleggernes fagforening og forteller at det ofte er arbeidsinnvandrere i bemanningsbransjen som blir løsarbeidere. Han sier de har lite innsikt i rettigheter, krav og normer i det norske arbeidslivet.

– De går ofte ulønnet utenfor oppdrag og blir ikke permitert i henhold til arbeidsmiljøloven. Dette gjør at de vegrer seg for å organisere seg. De er redd for å si ifra til overordnede om det de mener er galt i fare for å ikke få jobb etterpå.

Espe forteller at bemanningsbransjen tilbyr billig og fleksibelt arbeid, noe som gjør dem til et lavterskeltilbud for arbeidsplassene. Dette mener han setter spor i verdiene fagbevegelsen har kjempet for. 

– Veksten av innleide arbeidere undergraver arbeidsvilkår og mye av det vi har jobbet for i fellesforbundet. Fokuset på sikkerhet og produktivitet som er viktig for fagbevegelsen, ser vi nå forvitre, sier Espe. 

Går utover produktiviteten

Han mener at trenden går utover kvaliteten og produktiviteten i arbeidet. 

– Tradisjonelt arbeidet folk i byggebransjen selvstendig og produktivt. Med veksten av innleid arbeidskraft blir det flere folk, flere arbeidstimer og større fokus på administrasjon. Dette går utover kvaliteten og effektiviteten i arbeidet, sier han  

De innleide arbeiderne får ofte betalt for antall timer arbeidet og ikke hvor produktive de er i jobben sin. 

– Vi ser at motivasjonen for å utføre arbeidet raskt og effektivt faller bort. Så lenge de er en time på jobb så får de noe inntekt. Insentivet er å dra mest mulig timer istedenfor å ha best mulig produktivitet, sier Espe. 

Bedre uten innleid arbeidskraft

Morten Olsen jobber i byggbransjen og har flere ganger måtte leie inn arbeidere. Han sier det er usikkert hvilke kvalitet du får fra de innleide. 

– Arbeidet fra bemanningsbyråene er litt opp og ned på kvalitet. Om vi kjenner til og har avtale med byrået er det bra, men om vi ikke kjenner dem kan vi høre at de er god til en ting som de egentlig ikke er god til i det hele tatt. Disse gjør ikke noe annet her enn å suge timer, sier han. 


Morten Olsen t.v og Joachim Espe, her på byggeplassen i Youngskvartaet hvor Olsen jobber. Foto: Jonas Stensvoll

Det er vanskelig for han å vite hvilke erfaring innleide arbeidere har. Han kan få vite en ting og erfare en annen. 

– Det går utover kvaliteten på arbeidet. Du får inntrykk av at de ikke vet hva de driver med. Da må du sende dem tilbake og gjøre arbeidet på nytt igjen, forteller han. 

Bruken av innleid arbeidskraft skaper usikkerhet på arbeidsplassen. Innleide arbeidere har lite informasjon om hva de skal gjøre, de blir hyppigere byttet ut, og får sjelden komme godt inn i arbeidsmiljøet. 

– Om bemanningsbyråene ikke fikk leid ut arbeidskraft ville vi fått bedre hverdag, bedre kontroll på hva vi driver med og hatt bedre styring på alt. Jeg kan med nesten hundre prosent sikkerhet si at arbeidet hadde blitt gjort raskere om dette skjedde. Vi hadde fått en bedre flyt i arbeidet, avslutter Olsen.