HIOA: Som første i Norge, har HiOA en bachelor for prehospitalt arbeid. FOTO: Tone Knipperud

HiOAs misvisende bachelor

HiOAs bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic tilsier at studentene blir paramedic. Men det blir de ikke.
Onsdag, 29 november, 2017 - 17:18

Paramedic

Ny bachelor på høgskolen, med stor vekt på teori. Studenter går ut med bachelor i prehospitalt arbeid. 

Høsten 2014 startet Høgskolen i Oslo og Akershus sitt første kull i prehospitalt arbeid – paramedic. De ble uteksaminert i vår med arbeidstittelen ambulansearbeidere – selv om tittelen på bacheloren tilsier at de burde bli paramedic.

Som paramedic har man større ansvar enn ambulansearbeidere, og kan blant annet gi sterkere medisiner og intubere pasienter. Utdanningen er mer teoribasert, og de har vesentlig mindre praksis enn den tradisjonelle ambulansearbeideren har. På høgskolen har de rundt ni måneder praksis, på videregående har de to år.

Ambulansearbeider

Etter ett år med ambulansefag på VGS har man to år i praksis. Studenter går ut med fagbrev.

Helsedirektoratets ansvar

Roten til problemet er manglende autorisasjon. Ettersom faget er det første av sitt slag i Norge, er det opp til Helsedirektoratet å autorisere studentene som paramedic.

- De som tar denne bachelorutdanninga vil få autorisasjon som ambulansearbeidere. Denne autorisasjonen vil gi de den formelle tilgangen de trenger til å jobbe alle steder i helsetjenesten der utdanningen er relevant, utdyper avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Eva Bjerkmann.

Hun forteller videre at arbeidsgiverne til de ferdige paramedicstudentene vil sørge for at de får lønn, vilkår og arbeidsoppgaver som samsvarer med den treårige høgskoleutdanningen.

Helsedirektoratet skal besøke høgskolen og se nærmere på studiet den 10.november.

Sektorene avgjør

Til tross for at studentene ikke går ut som autoriserte paramedics, er det opp til den enkelte helsesektoren hva slags rolle de får.


FORNØYD: Til tross for usikkerheten rundt linja, trives Johann David Ørbeck godt. FOTO: Tone Knipperud

- I vår sektor, Oslo og Akershus, løser de det gjerne ved å gi de en innfasingstid som fartøysjef. De har nok et mål om at de fort ender opp som fartøysjef for ambulansen, og har det overordnede ansvaret – kanskje raskere enn en hva en tradisjonell ambulansearbeider ville fått av ansvar, forteller Trine Staff, forsker ved paramediclinja.

Johann David Ørbeck går andre året på paramedic, og synes ikke usikkerhetsmomentene knyttet opp til studiet er ukomfortabelt.

- Jeg er ikke redd for å ikke få meg jobb. Det viktigste for meg er å jobbe innenfor ambulansetjenesten, forteller Ørbeck.

Han er fornøyd med å kunne ta utdanningen på høgskolen i stedet for videregående skole.

- Det er helt utrolig at vi har et nytt studie som det her. Vi får skyhøy kompetanse og muligheten til å ta bachelorveien, forteller han.

Emneord: