I januar starter HiOAs tredje utdanningstilbud for flyktninger. Foto: Lauritz Vatne

HiOA med nytt utdanningstilbud for flyktninger

Januar 2018 starter et kompletterende ingeniørstudie på Høgskolen i Oslo og Akershus. Studiet skal gi allerede utdannede flyktninger et innpass i jobbmarkedet.
Fredag, 24 november, 2017 - 10:32

Utdanningen er et samarbeid mellom HiOA og NTNU på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Statssekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet forteller om formålet med utdanningen. 

– Målet med kompletterende utdanninger er å gjøre veien inn i arbeidslivet kortere for flyktninger som kommer hit med utdanning fra hjemlandet. Det bidrar til bedre integrering og at de får brukt kompetansen sin. Det er positivt både for flyktningene selv og for Norge, sier han. 

Studiet skal bidra til å komplettere utdanningen slik at du skal få brukt kompetansen din og komme i relevant arbeid.

Haugstad forteller at man med denne type utdanning ikke trenger autorisasjon eller godkjenning for yrkesutøvelse i Norge, men man kan ha behov for emner tilpasset norske forhold.

 – Målet er å bidra til at de blir mer attraktive i det norske arbeidsmarkedet, slik at de får brukt utdanningen fra hjemlandet sitt, sier han. 

Godt mottatt

Tilbudet er en kompletterende utdanning for de som har fullført ingeniør- eller teknologiutdanning, tilsvarende minst tre års høyere utdanning i Norge, fra land utenfor EU/EØS, og omfatter ca. tjue studieplasser.

Hanne Heiervang er seniorrådgiver ved fakultet for teknologi, kunst og design på HiOA. Hun har ansvar for å finne praksisplasser som skal være en del av studiet. 


Hanne Heivervang forteller at de har fått postive tilbakemeldinger på tilbudet, både fra bedrifter og potesielle studenter Foto: Kristine Fidje Olsen

Heiervang mener at et slikt tiltak kan være med på å vise at flyktninger kan være ressurser. 

– Jeg tror at dette kan være med på å vise norske bedrifter og det norske samfunnet at vi faktisk ikke bare tar imot folk som bare er hjelpetrengende, men at de også har en del å by på til oss, sier hun.

Videre forteller hun at utdanningen har blitt godt mottatt. 

– Vi får veldig mange henvendelser fra potensielle studenter, og vi har også blitt mottatt med velvilje hos bedrifter, sier hun.

Det er ikke bare på ingeniør- og teknologiutdanningen det er gjort slike tiltak. Det har tidligere blitt gjort lignende tiltak på lærer- og sykepleierutdanningen på HiOA. 

Emneord: 
Tags: