Student ved utviklingsstudier Erlend Olafsrud, fra da han var på feltarbeid i Nicaragua. Foto: Privat.

Bare en av tre studenter får praksisplass på utviklingsstudier

På utviklingsstudier på HiOA er det bare en tredjedel av studentene som får praksisplass i løpet av studietiden. Erlend Olafsrud er en av dem.
Onsdag, 29 november, 2017 - 17:25

Til våren skal utviklingsstudiestudent Erlend Olafsrud hospitere hos organisasjonen Initiativ for etisk handel.

— Personlig syns jeg det er veldig bra at utviklingsstudier har skrudd sammen et opplegg som gir studentene en mulighet til å tilbringe litt av studietiden i praksis. Jeg tror det vil gi både god erfaring, motivasjon og muligheten til å faktisk se hvordan utviklingsstudier kan se ut når det blir satt til livs, sier han til Journalen.

Frykter å bli et profesjonsstudie

Opplegget er en del av emnet “Introduksjon til utviklingsindustrien”. I år er det andre gang det er studenter som har praksis på utviklingsstudier. Kursansvarlig Simon Pahle mener at det ikke er problematisk at så få av studentene får hospitere i en organisasjon. Han tror at dersom alle skulle hatt praksis, så ville utviklingsstudier liknet mer på et profesjonsstudie. 

— Et forsøk på å gjøre utviklingsstudier til en profesjonsutdanning vil bomme fullstendig på virkeligheten, og undervurdere betydningen av folk som har studert utviklingsstudier i andre praksisfelt, sier han.

Svært ressurskrevende


Simon Pahle. Foto: HiOA

Pahle legger til at å forvalte hospiteringsordningen koster veldig mye arbeidstid for de ansatte.

— Siden hospitering knyttes sammen med bacheloroppgaven så må vertsorganisasjonen utvikle et klart, faglig relevant oppdrag, som krever nært samarbeid, sier han. 

I tillegg må studentene ha tett oppfølging underveis nettopp på grunn av at bacheloroppgaven bygger på praksisoppholdet, forklarer Pahle før han legger til at det er helt uaktuelt at studentene bare skal koke kaffe o.l. 

Ifølge Pahle har ikke de ansatte på utdanningen kapasitet til å forvalte mer enn åtte av 30 plasser, fordi de ikke har råd til det. 

Alle kunne søke

Olafsrud sammenlikner søknadsprosessen til praksisprogrammet med jobbsøking.

— Selvfølgelig er det også kjedelig at ikke alle får praksisplass, og at de som får muligheten muligens får et fortrinn i forhold til de andre. Likevel har alle tross alt fått muligheten til å søke og forhåpentligvis bli kalt inn til et intervju. Det er på lik linje med det virkelige arbeidslivet og alle får dessverre ikke plass, sier han.

Han tror ikke at studenter som ikke får praksis, står på bar bakke. 

— De skal følge det jeg vil tro er et godt opplegg på skolen. Forhåpentligvis vil hospiteringsprogrammet bli en suksess, slik at man kan ekspandere og at senere kull vil få større mulighet til å få en plass, sier han.