Åtte prosent av studenter sier de ofte eller noen ganger ikke har råd til å kjøpe mat. Foto: Tobias Willumstad Myrland.

Matmangel blandt studenter

En ny studie viser at rundt 150 000 mennesker i Norge har opplevd å ikke ha nok mat det siste året. 8 prosent av dem er studenter.
Onsdag, 29 november, 2017 - 13:38

Studien gjennomført av Forbruksforskningsinstituttet SIFO på Høgskolen i Oslo og Akershus viser at rundt 3 prosent av befolkningen ofte eller noen gang er utsatte for matmangel. De fleste av dem er i aldersgruppen 18–29 år.  

— Andelen studenter som sier at de ofte eller noen ganger ikke har nok å spise er 8 prosent. Det vil si en betydelig høyere andel enn befolkningen for øvrig, forteller forsker Silje Elisabeth Skuland til Journalen.

Skuland sier videre at dette først og fremst er fordi studenter har mindre penger å rutte med. Samtidig rapporterer langt færre studenter at de har vært nødt til å kjøpe billigere mat for å ha råd til andre ting sammenlignet med resten av befolkningen.


Silje Elisabeth Skuland er forsker for Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved HiOA og er en av forskerene bak studiet på matfattigdom.
Foto:Eivind Røhne / HiOA

— Det kan tyde på at studenters matbudsjett er så lite fra før at det ikke er mulig å spare inn eller at studenter i mindre grad er villig eller har kunnskap til å tilpasse matbudsjettet enn andre grupper i samfunnet, forteller Skuland.

Må øke studielån og Stipend

Skuland forteller at en måte å senke matmangelen blant studenter er å øke studielån og stipend. Hun forteller videre at en annen måte å minske matmangelen er å opprette flere billigere utleieboliger for studenter eller åpne for boligstøtteordninger for studenter som må ut på det private leiemarkedet. Skuland legger til at en tredje måte å senke matmangelen blant studenter er å subsidiere studentkantinene.

— Jeg syns det er rart at jeg som HiOA ansatt betaler mindre for varm lunsj enn studentene gjør, sier Skuland.

Studenter er ikke med i SSB’s lavintektsstatitsikk

Skuland sier at studentøkonomien bør undersøkes bedre. For å finne ut hvem som får hjelp av foreldre og hvem må klare seg selv, men også finne ut om det er mulig å leve av studielånet i dagens Norge.

HiOA forskeren syns det er rart er at studenter er holdt ute av SSB’s lavinntektsstatistikk.

—Det mener jeg det bør protesteres mot. 

— Det har vi råd til i verdens rikeste land

I Norge er det en bred oppfatning om at alle har nok mat, tak over hode og klær - altså at grunnleggende behov er dekket. Skuland forteller at hennes studie viser at dette ikke er tilfellet for alle.

— Studien viser at personer med liten tilknytning til arbeidslivet – deltidsansatte, arbeidssøkende og hjemmeværende er spesielt utsatte for mat mangel, forklarer Skuland.

Skuland oppfordrer derfor at politikere, NAV og lærestedene skal fokusere på og gjøre noe med overgangene mellom skole og jobb, siden ustabil inntekt øker risikoen for matmangel.

 — det har vi råd til i verdens rikeste land, avslutter Skuland.