Den nye regjeringen foreslår burkaforbud på universitetene. Foto: rytc / Flickr.

Sterke reaksjoner på burkaforbud

Studentpolitikere reagerer sterkt på at den nye regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner.
Onsdag, 17 januar, 2018 - 14:16

– Dette er nedrig segregeringspolitikk, sier leder for studentparlamentet på UiO, Jens Lægreid. 

Han mener at forbudet vil utestenge en gruppe mennesker.

– Regjeringen sier selv i regjeringserklæringen at “Alle skal kunne ta høyere utdanning uavhengig av bakgrunn”, og presterer allikevel  å utestenge en gruppe mennesker, sier han. 


Leder for studentparlamentet på OsloMet, Rune Keisuke Kosaka, er kritisk til forbud mot ansiktsdekkene plagg. Foto: Kristine Fidje Olsen

Også leder for studentparlamentet på OsloMet, Rune Keisuke Kosaka er negativ til forbudet. 

– Vi syns det er dumt å ha et generelt forbud mot ansiktsdekkende plagg fordi det gjør at utdanning ikke blir tilgjengelig for en gruppe mennesker, sier han. 

Han mener at identifisering bør begrunnes faglig. 

– Vi kan også være enig at ved behov for identifisering så må det være mulig og hvis det er faglige grunner som hygiene så skal det være lov. Det viktige for oss er at det skal være faglig begrunnelse og ikke et generelt forbud. Hvis man klarer å identifisere folk på flyplasser, så skal det ikke være noe vanskeligere de veldig få gangene det er behov for å identifisere på en utdanningsinstitusjon.

Kosaka mener at forbudet kan føre til at folk med ansiktsdekkende plagg velger bort utdanning. 

– I ytterste konsekvens kan de få personene som blir rammet og påvirket av dette, velge bort utdanning. Det mener hvert fall vi er veldig synd. Vi mener at utdanning er et godt integrerende tiltak og et gode som alle har rett til.

UiO og OsloMet er kritisk 

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, opplyser på rektorbloggen at UiO står ved høringssvaret om forbud mot bruk av heldekkende plagg som de tidligere har avgitt. I høringssvaret er UiO kritisk til forslaget.

– Vi bør ikke innføre restriksjoner som signaliserer at noen studenter er mer ønsket enn andre. Selv om denne saken gjelder svært få studenter, har den fått en prinsipiell karakter som kan komme i konflikt med den toleransen som må prege høyere utdanning, skrives UiO i høringssvaret. 

Det understrekes likevel at det i enkelte situasjoner er nødvendig med regulering av studenters bekledning. 

– Ved enkelte fag foreligger det lovfestede helse-, miljø- og sikkerhetskrav som kan være uforenlige med noen former for bekledning. Dette kan være krav til bruk av sikkerhetsutstyr eller spesifikke plagg, samt hygieneforskrifter eller faglige krav til kommunikasjon som ikke kan fravikes, skriver UiO.

Rektor ved OsloMet, Curt Rice, er bekymret for konsekvensene av et forbud.

– Jeg er bekymret for at et forbud vil føre til at kvinner med ansiktsdekkene plagg ikke studerer. 

Han mener at et forbud er unødvendig.

– Et forbud vil være en løsning på jakt etter et problem fordi det er snakk om en veldig liten gruppe, avslutter han.