Barna i Tomm Murstad Friluftsbarnehage er glad i å være ute. Foto: Siri Berge Christensen

Utelek gir bedre konsentrasjon

Barnehagebarn som er mye ute får bedre konsentrasjonevne og presterer bedre på skolen, det viser en rapport fra UiO.
Torsdag, 25 januar, 2018 - 13:15

 – Vi har fulgt 565 barn fra de var tre til de ble syv år. Vi ser at forskjellen mellom de barna som er mye ute og de som er mye inne øker over tid, sier Vidar Ulset. 

Han er en av av de som står bak forskningsrapporten som viser sammenhengen mellom utetid i barnehagen og atferd senere i skolen.

 –  Når barna som har vært mye ute i barnehagen har gått ett år på skolen, ser vi at de fortsatt konsentrerer seg bedre enn de andre. 

Han sier også at barna som er ute syv timer om dagen er mer oppmerksomme og mindre hyperaktive over tid, enn de som er ute i tre timer. Ulset håper resultatene fra undersøkelsen viil få flere av barnehagene til å endre rutinene sine for utetider. 

Ute 90 prosent av tiden 

Tomm Murstad Friluftsbarnehage er en av få friluftsbarnehager i Oslo. De holder til på Frognerseteren. Barnehagen har siden oppstarten på 60-tallet fokusert på å være mest mulig ute i naturen. De er ute hver dag uansett vær og vind. 

 – Vi er ute 90 prosent av tiden. På grunn av dette legger vi forholdene til rette slik at barna opplever behag i ubehag. Vi kan for eksempel fyre opp et bål eller gi de noe varmt å drikke når det er kaldt ute, sier Gaute Kamfjord, leder for Tomm Murstad barnehage. 

Kamfjord sier han tror dette er med på å gjøre barna bedre rustet til å håndtere ulike situasjoner når de begynner på skolen. 


Gaute Kamfjord, leder ved Tomm Murstad Friluftsbarnehage Foto: Siri Berge Christensen

Trengs mer forskning 

Det finnes ingen studier fra før som sier noe om sammenhengen mellom barnas utetid i barnehagen og atferd senere i livet. Ulset mener derfor at det trengs flere studier som viser det samme og som forteller noe om hvorfor det er slik.