Skedsmo

- Man blir nervøs av å bo her

Søppelet som ligger og råtner i bakken, har ført til store problemer for beboerne i Skedsmo kommune.
Tirsdag, 20 mars, 2018 - 15:23

Over 20 boliger er bygget oppå det nedlagte deponiet i Skedsmo i Akershus. Farlig søppelgass siger opp gjennom bakken, og det har blitt funnet høye gassnivåer, særlig metan, i noen av boligene.

Metan fra deponiet ble antent av varmekablene i gulvet i et av boligene som ligger nærmest deponiet. Dette huset ble kjøpt av kommunen, og senere revet. 

                                             

Metan og benzen

Metan:

-Svært brannfarlig gass

-Kan forårsake svimmelhet, hodepine og tretthet.

Benzen:

-Kreftfremkallende 

-Kan forårsake leukemi og alvorlige anemier.

-Bloddannende strukturer i benmargen kan skades sterkt.

Kilde: FHI

Gjøres tiltak

Skedsmo kommune har sendt inn en målerapport til Folkehelseinstituttet som skal vurdere resultatene. Kommunen har iverksatt et omfattende måleregime og umiddelbare tettetiltak i de 21 boligene. 

Kummer er tettet, og noen av boligene har fått ventilsjonsrør. Anlegget som trekker gass ut av deponiet har også blitt forbedret. Likevel siver gassen inn i boligene.

Overingeniør i folkehelsetjenesten i Skedsmo kommune, Hans Petter Buvik, skriver i en meldig at de gjøres tiltak:

– Det foreligger nå en utvidet målerapport som er til vurdering på Folkehelseinstituttet. Erkjennelsen om at deponigass hadde funnet veier inn i hus kom tidlig i 2017 og et omfattende måleregime og umiddelbare tettetiltak ved funn (21 boliger) ble iverksatt fra mars 2017. Så langt har nok hovedfokus vært på sikringstiltak og kontrollmålinger.  

Fortvilte beboere

En av de som bor i boligene nær avfallsdeponiet, Roar Sørensen, sier at han er redd for helsemessige konsekvenser.

– Jeg tenker jo på at man blir utsatt for disse gassene hele tiden. Det er noe jeg er opptatt av. Man kan for eksempel få astma og andre symptomer som gjør at man får vondt i hodet og føler seg svimmel. Gassene er også kreftfremkallende, sier han.