Bekymret for utdanningskutt i Forsvaret

I år er første gang man kan søke seg rett fra videregående til offisersutdanningen i forsvaret. Norges Offisersforbund er bekymret for at kvaliteten på utdanningen vil bli svekket etter innføringen av den nye utdanningsreformen.
Fredag, 27 april, 2018 - 12:44

I 2016 fikk regjeringen flertall på Stortinget for en ny utdanningsreform i Forsvaret. Reformen har som mål å omorganisere utdanningen for å øke kvaliteten og utnytte ressursene mer effektivt. I tillegg skal budsjettet til utdanningen halveres. Forsvaret skal spare inn 530 millioner kroner innen 2020. 

Utdanningsreformen i Forsvaret: Dette er nytt

  • Offiserer kan bli rekruttert rett fra videregående. Det stilles ikke lenger krav til befalsskole og/eller kurs i forkant.
  • Utdanningen går fra å være fireårig til å bli treårig. 
  • Lønna endres fra cirka 300 000 kroner i året til en godtgjøring på 1G (cirka 90 000 kroner). 
  • Det blir færre utdanningssteder og de samles under en ledelse. 
  • Antall skoler med grunnleggende befalsutdanning reduseres fra seks til tre. 

Kilde: BFO / Avisa Nordland

– Når man skal halvere kostandene på utdanning, og samtidig å ha en målsetning om at kvaliteten skal være like god eller bedre, så vekker det bekymring, sier Chris Lindseth i Norges Offisersforbund.

Kvaliteten vil svekkes

Forbundet sendte en bekymringsmelding til Stortinget der de argumenterer for at kvaliteten på utdanningen vil svekkes i slutten av januar. I mars fremmet Senterpartiet og Kristelig Folkeparti et representatforslag hvor de ønsker å behandle reformen på nytt i Stortinget. 

Louise Dedichen, sjef for forsvarets høgskole, mener det var på tide med en revidering av utdanningen. Hun er uenig i at kvaliteten vil bli svekket. 

– Systemet er lagt opp til at vi skal levere god utdanning av høy kvalitet fra 1. august, sier hun.

Søknadsrekord

I år økte antall søkere til offisersutdanningen i Forsvaret betraktelig. Fra 1174 søkere i 2016 til 2302 i 2018, har studiet satt en søknadsrekord. En av de største endringene i år er at Forsvaret i hovedsak rekrutterer elever direkte fra videregående skole. Det stilles ikke lenger krav til erfaring fra Forsvaret i forkant. 

Ingeborg Aske Langhelle er Offisersstudent ved Krigsskolen på Linderud. Til tross for vanskelige kutt i økonomien, er hun ikke bekymret.

– Man lærer seg å se de dårligste forutsetningene som en utfordring i Forsvaret, avslutter Langhelle.


Ingeborg Aske Langhelle ser for seg en lang karriere i Forsvaret. Foto: Fanny Bu