Kommentar

Homohatere er ikke født sånn, de velger å hate

Mange kristne i dag bruker Bibelen for å forsvare homohatet sitt. De tør ikke å stille Gud spørsmålet: Hva er galt med å være homofil?
Tirsdag, 15 mai, 2018 - 13:00

Dette gjelder selvsagt ikke alle kristne, men de som kaller seg selv «bibeltro». En bibeltro er en konservativ kristen som gjerne mener at bibelen skal tolkes bokstavelig. Der de mer liberale kristne mener at mye i Bibelen er ment som lignelser og metaforer, tror den bibeltro at alt i Bibelen skal tolkes slik det står.

Bibelen er Guds Ord, og Guds ord forandrer seg ikke, mener de. En bibeltro vil stolt fortelle at hen tror på Skapelsen, at Gud skapte himmelen og jorden på seks dager og at han hvilte på den syvende. Hen tror at Jesus bokstavelig talt gikk på vannet og at han gjorde vann til vin.

Det er helt greit, det skader ingen at noen tror på disse hendelsene. Det som er problematisk er når den bokstavelige tolkningen av Bibelen går ut over andre.

The Bible contains six admonishments to homosexuals and 362 admonishments to heterosexuals. That doesn’t mean that God don’t love heterosexuals. It’s just that they need more supervision

Lynn Lavner (1992)

Den lesbiske komikeren og sangeren, Lynn Lavner har et morsomt, men godt poeng. De mest kjente bibelversene om homofili kommer fra Det Gamle Testamentet. Der kan man også lese at en jente som ikke klarer å rope om hjelp når hun blir voldtatt skal steines (5 Mos 22:22-23).

Hele Tredje Mosebok 19 er en oppramsing av «Hellighetsregler for israelittene». Man skal blant annet ikke ha på seg to plagg som er laget av ulike stoff, og man skal ikke tatovere seg.

Det er mange regler og bibelvers som de bibeltro ikke ser ut til å bry seg særlig om, men likevel holder de fast på at homofili ikke er greit.

La oss se litt på den mest populære fortellingen som de bibeltro liker å trekke frem når de hater homofile:

Sodoma og Gomorra (Første Mosebok 19)
Lot (helten i historien) bor i Sodoma, en by hvor synden er stor. Synden er såpass stor i Sodoma og Gomorra at Gud har planer om å ødelegge disse byene. Han sender to mannlige engler for å sjekke om det er så ille som ryktene skal ha det til.

Englene i menneskeforkledning besøker Lot og familien hans for å advare om hva som skal skje. Plutselig dukker alle mennene fra Sodoma opp utenfor huset til Lot og krever å få voldta englene.

Heldigvis blir ingen engler blir voldtatt, englene gjør Sodoma-mennene blinde, og hjelper Lot og familien hans ut av byen. Sodoma og Gomorra blir brent opp, akkurat som Gud sa.
 
En bibeltro som leser dette tror at fortellingen handler om at Gud ødelegger byen fordi mennene i byen er homofile. Første Mosebok sier ikke at Sodoma og Gomorra var fylt av homser, den sier bare at menneskene i byen syndet grovt mot Gud.

I Esekiel (16:49-50) får man en forklaring på hvorfor Gud ødela byene:
 
«Se, dette er synden som din søster Sodoma gjorde seg skyldig i: hovmod. Hun og døtrene hennes hadde nok mat, ro og trygghet. Men hun ga ikke de hjelpeløse og fattige en håndsrekning. Hovmodige var de og gjorde slikt som jeg har avsky for. Men da jeg så det, drev jeg dem bort.»
 
Den amerikanske filosofen John Corvino mener at man, basert på dette bibelverset, kan se at det var mangelen på gjestfrihet i Sodoma som var den store synden mot Gud. Mennene ville ikke voldta englene fordi de var kåte.

Mennene ville ikke voldta englene fordi de var kåte.

Corvino forklarer at de ønsket å voldta englene for å føre skam over dem, det handlet om å vise makt. Sodoma hadde åpenbart en forkastelig voldtektskultur, og var en lite gjestfri by. Altså handlet det ikke om homofile mennesker.

Sodoma hadde mat og trygghet, men de tok ikke imot fremmede, de hadde ikke gjestfrihet, og de ville ydmyke de fremmede «mennene». Gud snakker stadig om viktigheten av gjestfrihet i Bibelen, han er ganske tydelig i 3 Mos 19:33-34:
 
«Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært innflyttere i Egypt. Jeg er Herren deres Gud.»
 
Shoutout til Sylvi Listhaug og det flotte gullkorset hun bærer rundt halsen.

De kaller seg bibeltro, men jeg vil kalle dem tolkningstro. De har hørt en pastor eller en forelder fortelle dem hva ulike bibelvers betyr, også har de ukritisk tatt den tolkningen til seg.

Bibelen må leses og tolkes i kontekst. Gud har velsignet meg med en kritisk sans. Jeg vil ikke bruke den til å tale imot Gud, men på tidspunkt i livet måtte jeg spørre: Hvorfor har du noe imot homofile, Gud? Jeg spurte og jeg leste i Bibelen. Jeg forstår hvorfor Gud sier at vi ikke burde drepe, lyve, være utro, eller være falske.

Det gir mening, disse tingene gjør andre vondt. Men skulle Gud ha et problem med at jeg elsker en mann? Det gir ikke mening. Gud svarte meg den dagen, og siden har jeg vært trygg på at Gud og jeg er cool.

De bibeltro homohaterne har gått glipp av Bibelens viktigste budskap.

Når jeg leser Bibelen, blir jeg fylt med kjærlighet. Om man leser Bibelen og fylles med hat, er det fordi man velger å hate. Å hate er et valg. Å være homofil er ikke et valg.

Å hate er et valg. Å være homofil er ikke et valg.

Homofile barn og ungdom over hele verden opplever å bli kastet ut av sine hjem. Kristne foreldre kaster sine egne barn ut på gaten. Flere steder i verden blir homofile torturert og drept, bare fordi de elsker noen av samme kjønn. Vi kan ikke godta dette som kristne! Det ville ikke Jesus gjort.

Matthew Vines skriver i God and the Gay Christian at det finnes seks bibelvers som har blitt brukt mot homofile kristne. Bibeltro kristne som er veldig opptatt av disse seks versene, burde heller fokusere på hva Bibelens budskap egentlig er.

Her er seks bibelvers for homohatere som velger å hate:

• Paulus’ første brev til korinterne 13:13
«Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten

• Evangeliet etter Markus 12:29-31
(Jesus får spørsmål om hva som er det viktigste budet)
«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.’ Det andre er dette: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ Ikke noe annet bud er større enn disse.»

• Evangeliet etter Matteus 7:1-2
«Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere.»

• Evangeliet etter Matteus 7:12
«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.»

• Johannes’ første brev 4:7-8
«Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.»

• Evangeliet etter Johannes 15:12
(Jesus sier:)
«Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.»