Flere søker seg til yrkesfag

Antall elever som søker seg til yrkesfaglige linjer på videregående skole i Oslo har økt med 10%. For Kuben VGS er dette gode nyheter.
Torsdag, 30 mars, 2017 - 10:00

Ferske søkertall for Oslo kommune viser at hver fjerde videregående elev kommer til å gå på yrkesfaglig linje fra høsten av. 

-Jippi, sier Einar Bruu, avdelingsleder ved bygg-og anleggsteknikk på Kuben videregående skole. 

Assisterende rektor ved skolen, Camilla Hauren Leirvik, nikker samtykkende.

Leirvik forklarer videre at det er viktig for samfunnet å samstemme hva slags arbeidskraft som trengs med hva slags utdanninger folk tar. 

-Elever som velger bygg- og anleggsteknikk er svært attraktive på arbeidsmarkedet, forklarer den assisterende rektoren. 

I mange år har det vært en stor nedgang i antall søkere til yrkesfaglige linjer, selv om denne arbeidskraften etterspørres i stor grad. Myndighetene har gjort flere tiltak for å øke antall søkere til yrkesfag, men dessverre uten hell - inntil i år. 

Doktorgradsstipendiat Hedda Haakestad forsker på nettopp arbeidsliv knyttet til bygg-og anleggstekniske fag. Hun mener det er for tidlig å sprette sjampangen og friskmelde disse fagene. 

- Økningen i år kan sees i lys av at nedgangen årene før har vært så stor, forklarer Haakestad.

Likevel påpeker hun at økningen vi ser i år er optimistisk, men hun er usikker på hvorvidt trenden vil fortsette de kommende årene. 

Emneord: 
Etter mange år med spiseforstyrrelser har Ingeborg Senneset nå skrevet boken "Anorektisk" i samarbeid med Cappelen Damm. – Det ville vært uansvarlig å si at denne boken ikke kan være farlig, sier hun.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 13:26
Tematikken i de to siste sesongene har skapt stort engasjement, også internasjonalt. Filmforsker Vilde Schanke Sundet mener serien er en øyeåpner for mange.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 13:21
Endrede rutiner hos SiO Helses psykologtjeneste gir kortere ventelister.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 15:48
I påsken ble terapibassenget på Diakonhjemmet sykehus lagt ned. Nå står over 700 revmatikere uten denne typen terapitilbud.
Torsdag, 27 april, 2017 - 11:26
SINTEF og NextSignal står bak appen som "ser" for de blinde.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 13:35
Ny undersøkelse viser at ni prosent av studentene ved høyere utdanning sier at de er blitt mobbet på universitetet eller høgskolen.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 11:23