Flere søker seg til yrkesfag

Antall elever som søker seg til yrkesfaglige linjer på videregående skole i Oslo har økt med ti prosent. For Kuben VGS er dette gode nyheter.
Torsdag, 30 mars, 2017 - 10:00

Ferske søkertall for Oslo kommune viser at hver fjerde videregående elev kommer til å gå på yrkesfaglig linje fra høsten av. 

– Jippi, sier Einar Bruu, avdelingsleder ved bygg-og anleggsteknikk på Kuben videregående skole. 

– For tidlig å feire

I mange år har det vært en stor nedgang i antall søkere til yrkesfaglige linjer, selv om denne arbeidskraften etterspørres i stor grad. Myndighetene har gjort flere tiltak for å øke antall søkere til yrkesfag, men dessverre uten hell - inntil i år. 

Doktorgradsstipendiat Hedda Haakestad forsker på nettopp arbeidsliv knyttet til bygg-og anleggstekniske fag. Hun mener det er for tidlig å sprette champagnen og friskmelde disse fagene. 

– Økningen i år kan sees i lys av at nedgangen årene før har vært så stor, forklarer Haakestad.

Likevel påpeker hun at økningen vi ser i år er optimistisk, men hun er usikker på hvorvidt trenden vil fortsette de kommende årene. 

Emneord: 
For niende gang har journaliststudentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) undersøkt pressefrihetens kår rundt i verden.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:19
Abdul Merzai (55) får daglig trusler for sitt journalistiske arbeid. Nå ser journalistens fremtid mørkere ut enn noen gang tidligere.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:15
Halvparten av befolkningen i Etiopia er analfabeter og kun en av ti har internett.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:14
Colombianske journalister blir møtt med trusler. Landet ligger på 129. plass i verden når det gjelder pressefrihet.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:13
Mohammad Abdelmaguid ble svartelistet og nektet inngang til Egypt. Likevel sluttet han aldri å kjempe for et bedre Egypt.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:12
Reportere uten grenser plasserer Norge på førsteplass, når det kommer til pressefrihet. Polen havner på 54. plass. Journalist Henryk Malinowski er svært uenig i rangeringen.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:11