Innenriks

Foreningen for homofile ved Høgskolen i Oslo står nå i fare for å bli lagt ned, på grunn av lav studentoppslutning. Kontaktperson Knut Sverre Bjørndalen Røang håper foreningen kan eksistere videre som et faglig tilbud.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 14:36
OSLO: Det er ikke tilfeldig at studentene ved Universitetet i Oslo får billigere trening enn studentene ved Høgskolen i Oslo.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 14:35
Gullstrupene er et nytt kor for studenter ved Høgskolen i Oslo. Koret håper at de kan spre sangglede til hele Høgskolen, og deres første mål er å invitere til julekonsert.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 14:33
Ny glasskunst får pryde Høgskolen i Oslo.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 14:26
Høgskolen i Oslo har nå inngått et samarbeid med Det norske Veritas for å miljøsertifiseres.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 14:14
Feil bruk av PowerPoint distraherer framfor å informere, mener studenter. Forelesere må bli mer bevisste på hvordan verktøyet brukes. Australske forskere er enige.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 14:12
Studentene ved Høgskolen i Oslo mener de har for få plasser til å lese og gjøre skolearbeid.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 14:10
Sliter du med skrivesperre? Lei av tunge formuleringer? I oktober kan du ta intensivkurs for å få fart på språket.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 14:07
Høykolens to treningsrom opererer med to vidt forskjellige priser. Treningsrommet i bygg P52 er dobbelt så dyrt som treningsrommet i P35.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 13:56
Miljøsertifiseringen av Høgskolen i Oslo skulle starte 1. august, men har ennå ikke kommet igang.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 11:01

Sider