Innenriks

Mindre enn 1 av 10 ferdigutdannede førskolelærere i Norge er menn. Mange gutter hopper av studiet underveis - eller stryker i praksisperioden.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 15:00
Høgskolen i Oslo har det eneste jentelaget i lacrosse i landet. Nå håper jentene at deres initiativ vil føre til større interesse for sporten.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 14:58
Cecilie Lind Hånes (20) takket nei til journaliststudiet ved Høgskolen i Oslo for å bygge opp et kunnskapsfelt hun kunne bruke i journalistikken. Studieleder ved HiO Anne Fogt, mener at journaliststudentene i dag vil ha nytte av å ta tilleggsutdanning.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 14:56
I høst blir den nye læreplanen for allmennlærerutdanningen innført. Nå frykter elevene av den gamle skolen å bli tilsidesatt.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 14:53
Trang økonomi fører til færre undervisningstimer på førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Derfor har avdelingen måttet senke kravene for bestått eksamen. – Vi ligger på en smertegrense for hvor få undervisningstimer vi kan tilby, sier dekan Knut Patrick Hanevik.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 14:51
Studentparlamentet på HiO starter denne høsten et prosjekt for å skape åpenhet om studenters psykiske helse.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 14:48
Studentersamfunnet Bislet på Høgskolen i Oslo har opparbeidet seg gjeld, og har langt færre besøkende enn de skulle ønske.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 14:44
Høgskolen i Oslo har tidligere vært plaget av mye tyveri – både studenter og ansatte har fått verdigjenstander stjålet. Nå opplever færre og færre å bli utsatt for dette.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 14:40
Foreningen for homofile ved Høgskolen i Oslo står nå i fare for å bli lagt ned, på grunn av lav studentoppslutning. Kontaktperson Knut Sverre Bjørndalen Røang håper foreningen kan eksistere videre som et faglig tilbud.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 14:36
OSLO: Det er ikke tilfeldig at studentene ved Universitetet i Oslo får billigere trening enn studentene ved Høgskolen i Oslo.
Torsdag, 7 oktober, 2010 - 14:35

Sider