– Det eneste som hjelper er å gå

Halvparten av de med alvorlig demens har behov for å vandre. – Symptomet lindres av fysisk aktivitet, sier geriatriprofessor. Sykehjemsetaten mener man må være varsomme med å presse pasienter med demens til å trene.
Mandag, 16 mars, 2015 - 16:16


– Jeg synes det er trist at demente havner på institusjoner med låste dører for da blir de bare sittende der. De som vandrer og er urolige har et behov for fysisk aktivitet. De trenger å få nye inntrykk og bli litt slitne, sier Hege Nordquelle.

Hun har drevet bedriften Privat omsorg i og utenfor hjemmet i 13 år, og møter mange eldre med demenslidelser i sitt arbeid.

Geriatriprofessor Börje Bjelke gir Nordquelle rett i at fysisk aktivitet er viktig for personer med demens som vandrer.

– Omtrent 50 prosent av personer som lider av en demenssykdom utvikler vandringssymptomer gjennom sykdomsforløpet. De har en uro i kroppen, og det eneste som gir en beroligende effekt er å gå og bevege seg. Vandring er lindring på symptomet uro, sier Bjelke, som også er overlege ved Akershus Sykehus.

Les også:

– Kan ikke tenke meg en mer uverdig måte å dø på

– Trening hjelper mot uro

Dersom en demenssyk føler mindre uro, er det mindre sannsynlig at vedkommende begynner å vandre, og det minsker igjen sannsynligheten for at han eller hun går ut døra og forsvinner.

– Problemet med sykehjem er at vandrerne ikke har noen steder å gå. De blir henvist til å gå opp og ned den hvite gangen, og det skaper uro. Det hadde vært bedre for dem å gå i andre omgivelser, sier doktorgradstipendiat ved HiOA, Elisabeth Wiken Telenius.

Hun forsker på effekten av trening ved sykehjemsinstitusjoner i sin doktorgrad, også blant personer med demens.

171 eldre som bor ved 18 sykehjem i og rundt Oslo trente to ganger i uka gjennom 12 uker. Flere opplevde mindre uro og lavere apati, og var flinkere på funksjonelle gjøremål etter treningsperioden, ifølge de foreløpige resultatene publisert på fysioterapeuten.no.

– Studien vår viser at det er bra for uro å trene. De må ikke nødvendigvis gå heller. Vi brukte styrketrening, sier Telenius.

– For dårlig tilbud på sykehjemmene

Telenius erfarer at dagens tilbud om fysisk aktivitet og trening ved langtidsavdelinger på norske sykehjem er for dårlig.

– Tidligere studier viser at eldre på sykehjem ligger eller sitter 94 prosent av tiden, og det er ikke overdrevet, mener Telenius.

Også Hege Nordquelle etterlyser mer fysisk aktivitet og trening

– Det handler nok om ressurser. De har dessverre ikke tid og penger nok. Jeg tror at hvis de hadde blitt tatt med ut på tur og fått gå litt i skog og mark, så hadde det vært fantastisk, både for beboerne og for personalet, sier Nordquelle.

Les også:

Etterlyser livsviktig statistikk

– Best oppfølging på korttidsavdelinger

Elisabeth Wiken TeleniusElisabeth Wiken Telenius ønsker mer trening for eldre på sykehjem. Foto: Sonja Balci, HiOA. Elisabeth Wiken Telenius ønsker mer trening for eldre på sykehjem. Foto: Sonja Balci/HiOA. – Trening og fysisk aktivitet er viktig for alle, også for dem som bor på sykehjem. Vi har fysioterapeuter og aktivtitører ved alle våre sykehjem som tilrettelegger for trening og fysisk aktivitet, sier Helge Jagmann, direktør i Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Sykehjemsetaten i Oslo oppgir til Journalen at beboerne i gjennomsnitt skal få 32,5 minutter fysioterapi hver uke.

Elisabeth Wiken Telenius påpeker imidlertid at de aller fleste fysioterapeutene ved norske sykehjem arbeider på korttidsavdelinger.

– De som er på korttidsopphold på sykehjem er der for å få rehabilitering og trene seg opp fra sykdom og skade, slik at de kan sendes hjem igjen. De får oftere oppfølging av fysioterapeuter. Det er på langtidsavdelinger at tilbudet om fysisk aktivitet er for dårlig, sier hun.

Vil ikke presse demente til å trene

Telenius trekker frem en konferanse på Høgskolen i Oslo og Akershus i høst, der direktør Helge Jagmann, skal ha sagt at Sykehjemsetaten ikke vil satse mer på trening på langtidsavdelingene på sykehjemmene i Oslo.

Uttalelsen får Telenius til å reagere:

– Det strider i mot all forskning og kunnskap vi har på feltet at eldre ikke kan trene. Eldre som trener, uansett hvor gamle og hvor skrøpelige de er, kan bli sterkere.

Hun tror at generasjonen som skal inn på langtidsavdelinger på sykehjem om 30-40 år ikke kommer til å finne seg i at de ikke får tilbud om fysisk aktivitet.

– Men det er synd at vi skal ha enda en generasjon som bare sitter og råtner på norske sykehjem fordi de ikke får tilbud om fysisk aktivitet og trening, sier Telenius.

Direktør i Sykehjemsetaten i Oslo, Helge Jagmann svarer for seg i en uttalelse til Journalen:

– Vi oppmuntrer til fysisk aktivitet og tilrettelegger tilbudet individuelt, men vi må være varsomme med å presse pasienter med demens som kanskje aldri har trent, til å gjennomføre et treningsopplegg de ikke ønsker eller forstår at de er med på. Det var dette perspektivet jeg løftet på konferansen.

Les også:

Denne skal stoppe demente fra å vandre

Emneord: