– Det er for mange systemer

Det er vanskelig å vite hvilke kanaler man skal bruke for å kommunisere med det offentlige, mener brukervennlighetsekspert Asbjørn Følstad.
Mandag, 16 mars, 2015 - 16:34


Digipost er en digital postkasse som Posten lanserte i 2011. En digital postkasse betyr at du får brev fra det offentlige og fra næringslivet på nett i stedet for på papir i din vanlige postkasse. Det skal skille seg fra e-post ved at det skal være trygt å motta å oppbevare dokumenter.

LES OGSÅ:
Fra grønn til rød postkasse

LES OGSÅ: Tyst om storsatningen Digipost

Men ikke alle vet hva Digipost er:

Forvirring

Asbjørn Følstad er forsker ved Sintef og har en doktorgrad i «brukervennlighet i sosiale medier», som betyr at den handler om hvordan man skal lage dataløsninger slik at de er enkle å bruke for folk. Han har ikke gjort noen undersøkelser av Digipost, men er selv en sluttbruker av det.

– Ut i fra min egen erfaring som bruker, så virker det som om Digipost er lett å ta i bruk. Jeg tror det er noe de aller fleste får det til og skjønner hva det skal brukes til, for det virker enkelt og forståelig.

LES OGSÅ:
Dette er brevet som Posten-toppen ikke kan forklare

Asbjørn Følstad synes brukervennligheten på Digipost og andre systemer som Altinn og lånekassen virker bra. Men det blir ikke like bra hvis man ser på alle kanalene for kommunikasjon med det offentlige.

– Det er for mange systemer. Jeg tror ikke alle innbyggerne har noe klart forhold til hvem i det offentlige som har ansvar for barnehage, utdannelse, helse eller for søknad om førerkort. Er det stat, er det kommune? Hvem er det jeg skal henvende meg til? Hvordan henger de ulike etatene sammen?

Asbjørn Følstad synes det å vanskelig å huske hvordan man skal kommunisere med det offentlige:

– Det vil fremstå rart

– Alle offentlige virksomheter, som sender post på papir til innbyggerne, skal ta i bruk digitale postkassen i løpet av første kvartal i 2016, forteller Birgitte Egset, som er fagdirektør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Følstad tror perioden frem til det skjer kan virke lang og forvirrende for befolkningen.

– For den enkelte borgeren vil det nok virke litt rart og fragmentert en god periode enda. Så for å bedre brukervennligheten burde man nok hatt en raskere prosess, sier Asbjørn Følstad.Birgitte EgsetBirgitte Egset er fagdirektør i Difi. Foto: Ragnhild Skjeldnes

Difi var de som valgte løsninger for digital post i Norge. Før de utlyste anbudet om digitale postkasser i 2013, så vurderte de flere alternativer, blant annet Altinn.

LES OGSÅ:
Mener Altinn burde blitt valgt

– Konklusjonen var at Altinn neppe ville få like raskt utbredelsen som private aktører kan, sier Birgitte Egset.

Difi valgte å gå for to digitale postkasser, e-Boks og Digipost, i stedet for en, som de har gjort i Danmark.

LES OGSÅ:
Danmark med digital suksess

– Vi har hatt brukerundersøkelser på dette og noen stiller spørsmålstegn om det er nødvendig å velge, mens andre tenker at det ikke er noe problem og noen ser det som en fordel. Så vi tenker at her er valgfrihet et gode for innbyggerne, forteller Egset.
 

Hør hva Asbjørn Følstad mener om at man får valget mellom to digitale postkasser:

Altinn som digital postkasse

Egset forklarer at Altinn ble laget for at innbyggerne kan sende inn dokumenter i tillegg til at befolkningen får skattedialogen der.

Men i noen kommuner brukes et system for å sende brev digitalt som heter SvarUt. Brevene som kommunene sender havner i Altinn. Og som i e-Boks og Digipost så får man et varsel på sms eller e-post om at man har fått et brev. Så Altinn fungerer for noen som en digital postkasse.

– Til sommeren vil SvarUt bli koblet til vår løsning. Så da vil de kommunene som bruker SvarUt sende digitale brev til innbyggerne i deres valgte digitale postkasse.

SvarUt var ferdig utviklet og begynte å brukes før innbyggerne fikk tilgang til digital postkasse. Egset innrømmer at det er vanskelig å se det store bildet.

– Det har gjennom mange år pågått en rekke gode digitaliseringstiltak i offentlig sektor, og dette vil fortsette. Ingen vet hvordan man vil foretrekke å kommunisere digitalt om ti år.

Hun anbefaler forvirrede beboere å se på norge.no. Den ble lansert allerede i 2000, men ble relansert i januar i år. Det er en hovedkanal for informasjon om hvordan innbyggerne kommunisere på nett med det offentlige og kan skaffe seg en digital postkasse.
 

Emneord: