Regjeringen: – Vi er avhengig av frivillighet

Justis- og beredskapdepartementet medgir at de er helt avhengige av at frivillige organisasjoner følger opp fanger når de slippes ut.
Mandag, 28 september, 2015 - 19:48


– God tilbakeføring til samfunnet forutsetter et godt og nært samarbeid mellom flere aktører, engasjerte frivillige og offentlige etater, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (FrP).

Når fanger slipper ut av norske fengsler er de per definisjon ute av Kriminalomsorgens hender. Da er det opp til andre offentlige etater og frivillige hjelpeorganisasjoner å hjelpe dem.

Her kan du se hva fire stortingspolitikere mener om norsk kriminalomsorg.

Emneord: