– I dagens samfunn er det moren som har den viktigste foreldrerollen

Stadig flere fedre tar ut foreldrepermisjon, flere barn har delt bosted mellom foreldrene, og det sies at de tradisjonelle kjønnsrollene er i ferd med å viskes ut. Likevel er det mange som kjemper for likestilling for fedre. Blir mødre favorisert etter samlivsbrudd?
Fredag, 11 mars, 2016 - 13:19
Emneord: