Illustrasjon. Slik vil det nye Deichmanske Hovedbibliotek se ut når det står ferdigstilt ved utgangen av 2019.

Entreprenør risikerer konkurs etter arbeid på milliardprosjekt

Atlant Entreprenør som i 2015 fikk sparken fra byggingen av det nye Deichmanske Hovedbibliotek i Bjørvika har gått til rettsak mot kommunen. Nå leverer de sitt dårligste regnskap noensinne og risikerer konkurs.
Fredag, 31 mars, 2017 - 11:19

I 2015 ble det kjent at hovedentreprenøren for milliardprosjektet i Bjørvika ble vraket med umiddelbar virkning.

Atlant Entreprenør AS var ansvarlig entreprenør på prestisjebiblioteket Deichman, men har ifølge byggherre Kultur- og idrettsbygg ikke overholdt sine forpliktelser til kommunen.

Derfor hevet kommunen kontrakten med Atlant som ifølge finansavisen Oslo Business Memo hadde en verdi på oppunder 200 millioner kroner. 

Nå går Atlant på sitt største underskudd noensinne og mener de risikerer å gå konkurs.

Største underskudd noensinne

Tønsberg-bedriften leverte et årsregnskap som viser et negativt driftsresultat på 7,6 millioner kroner. Det er det laveste driftsresultatet siden selskapet begynte å avlevere elektronisk regnskap i 2003. Til sammenligning fikk selskapet et positivt driftsresultat i 2014 på 17,4 millioner kroner.

Atlant Entreprenør AS

Atlant Entreprenør ble stiftet i 1995. Selskapet er kontrollert av daglig leder Haavard Høie og styreleder Alfred Magnar Høie. Driftsresultat siste fem år: 

  • 2015: - 7,6 millioner kroner.
  • 2014: 17,4 millioner kroner.
  • 2013: 1,1 millioner kroner. 
  • 2012: - 6 millioner kroner. 
  • 2011: 226.485 kroner. 

– Selskapet har hatt en utfordrende drift i 2015 grunnet en tvist i forbindelse med ett større prosjekt i Oslo. Dette har medført at selskapet har brukt svært store ressurser på å håndtere dette, og dette har medført at den ordinære driften har blitt sterkt redusert», skriver Atlant-ledelsen i årsberetningen.

Atlant er eid og kontrollert av Alfred Magnar Høie og Haavard Høie gjennom deres respektive holdingselskaper. 

Verken Atlant eller Oslo kommune ønsker å kommentere rettstvisten overfor Journalen. 

Sprengte budsjettet med 500 millioner

Ifølge VG skal grunnen for hevingen av kontrakten med Atlant være knyttet til forhold rundt kvalitet, økonomi og fremdrift i prosjektet.

Bygget som etter planen skulle være ferdigstilt i september 2016 er nå ventet å stå ferdig ved utgangen av 2019, og vil etter en rekke problemer i startfasen trolig enda opp med å koste 3,1 milliarder kroner, i stedet for 2,6 milliarder kroner, ifølge en rapport som er utarbeidet av konsultentfirmaet Holte Consulting.

–  Hovedårsakene til forsinkelsen er at det i utgangspunktet var beregnet for kort byggetid og at det oppsto lekkasjer i byggegropa. Det oppsto ytterligere forsinkelser knyttet til grunnarbeidene. Blant annet tok det tid å få på plass ny entreprenør da kontrakten med Atlant Entreprenør AS ble avsluttet, sier administrerende direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg. 

Les også: Forurensede Deichman-masser ble levert til matjordmottak

– Store usikkerheter

Atlant har som følge av kontraktshevingen stevnet Oslo kommune for retten.

Atlants årsregnskap er hovedsakelig basert på estimater for arbeidet ved Deichmanske, og kan fort se langt verre ut dersom selskapet skulle tape i retten.

Selskapet skal ifølge regnskapet ha 47,5 millioner kroner i opptjente ikke fakturerte inntekter i 2015, som er over en dobling fra året før.

Disse inntektene er det imidlertid knyttet stor usikkerhet til.

Atlant skriver i regnskapet at tivsten med Oslo kommune er beheftet med store usikkerheter som også gir usikkerheter rundt estimatene ved det Nye Deichmanske Hovedbibliotek. Videre skriver selskapet at man først etter tvistens endelige avgjørelse kan avklare om estimatet er korrekt, og påpeker at partenes posisjoner står langt fra hverandre. 

Tirsdag starter første trinn av tvisten hvor det er berammet et telefonmøte mellom Atlant og Oslo kommune der det vil være aktuelt å drøfte mulige datoer for hovedforhandlingen.

Risikerer å gå konkurs

Konflikten rundt byggingen av milliardbiblioteket har fått mye medieomtale i riksmediene. Ifølge VG skal arbeidene på byggeplassen har foregått med begrenset kapasitet. Det skyldtes en konflikt mellom Atlant og underleverendøren Nordisk funamentering (NFT).

Konflikten endte med at NFT trakk seg fra kontrakten med Atlant, skriver avisen.

NFT tok saken til Tønsberg tingrett hvor retten konkluderte med at NFT fikk ta arrest i midler i Atlant for 40,4 millioner kroner.

Atlant mente på sin side at hevingen av denne kontrakten var uberettiget, og la ned påstand om at arresten skulle forkastes. Dette ble blant annet begrunnet med at selskapet risikerte å gå konkurs.

Selskapet skriver i regnskapet at ordrereserven ligger på rundt 25 millioner kroner.

– Dette er langt under det selskapet tidligere har hatt og det jobbes med å øke antallet oppdrag slik at man videre fremover kommet opp i normal produksjonsmengde, skriver Atlant-ledelsen. 

Emneord: