Magasin

Det råder bred politisk enighet om at regelverket rundt familiebarnehage må strammes inn. Regjeringen understreker at det allerede stilles vesentlige krav til enhetene, men lover en offensiv satsning på barnehagesektoren i 2015.
Torsdag, 19 mars, 2015 - 22:02
Det finnes 126 familiebarnehager i Oslo. Disse får offentlig støtte på lik linje med vanlige barnehager, men må oppfylle langt færre krav.
Torsdag, 19 mars, 2015 - 22:01
Regningen på bompasseringene ble plutselig ikke slik Svein Ivar trodde…
Torsdag, 19 mars, 2015 - 13:38
– En uforståelig avgjørelse, sier Jørgen Ferkingstad i Altinn om at Digipost ble valgt som meldingsformidler fremfor Altinn.
Torsdag, 19 mars, 2015 - 13:32
Etter en massiv nedgang i brevforsendelser måtte Posten fornye seg, og lagde Digipost. Hvor mye det har kostet og hvor mange som bruker det, vil de ikke si.
Torsdag, 19 mars, 2015 - 13:04
Denne uka fordeler utvalget for Statens kunstnerstipend 174 millioner kroner. Potten skal gå til kunstnere over hele landet. Likevel pleier halvparten av denne summen hvert år å ende opp hos kunstnere bosatt i Oslo.
Onsdag, 18 mars, 2015 - 19:32
Det tok lengre tid å få folk til å bruke en digital postkasse enn Posten så for seg.
Onsdag, 18 mars, 2015 - 19:05
Styreleiar ved sameige i Wexels Plass melde seg i fjor ut av Taggefri Fasade, den kommunale ordninga for fjerning av tagg i Oslo. Han syntast ordninga var dårleg utført.
Onsdag, 18 mars, 2015 - 17:11
På 100 år har Danvik Folkehøgskole gått fra å være en kristelig ungdomsskole til å bli en av landets ledende mediefolkehøyskoler.
Onsdag, 18 mars, 2015 - 13:14
Folkehøyskoler i Norge har ingen retningslinjer. – Ingen utenom den allmenndannende folkeopplysning, sier lederen i Folkehøgskoleforbundet.
Onsdag, 18 mars, 2015 - 13:05

Sider