Magasin

Etter en massiv nedgang i brevforsendelser måtte Posten fornye seg, og lagde Digipost. Hvor mye det har kostet og hvor mange som bruker det, vil de ikke si.
Torsdag, 19 mars, 2015 - 13:04
Denne uka fordeler utvalget for Statens kunstnerstipend 174 millioner kroner. Potten skal gå til kunstnere over hele landet. Likevel pleier halvparten av denne summen hvert år å ende opp hos kunstnere bosatt i Oslo.
Onsdag, 18 mars, 2015 - 19:32
Det tok lengre tid å få folk til å bruke en digital postkasse enn Posten så for seg.
Onsdag, 18 mars, 2015 - 19:05
Styreleiar ved sameige i Wexels Plass melde seg i fjor ut av Taggefri Fasade, den kommunale ordninga for fjerning av tagg i Oslo. Han syntast ordninga var dårleg utført.
Onsdag, 18 mars, 2015 - 17:11
På 100 år har Danvik Folkehøgskole gått fra å være en kristelig ungdomsskole til å bli en av landets ledende mediefolkehøyskoler.
Onsdag, 18 mars, 2015 - 13:14
Folkehøyskoler i Norge har ingen retningslinjer. – Ingen utenom den allmenndannende folkeopplysning, sier lederen i Folkehøgskoleforbundet.
Onsdag, 18 mars, 2015 - 13:05
Stadig flere folkehøyskoler endrer navn på linjene sine for å gjøre dem mer attraktive. – Helt nødvendig for å tiltrekke seg elever, sier folkehøyskolerektor.
Onsdag, 18 mars, 2015 - 13:04
Å få lov til å etablere en folkehøyskole er som å vinne i Lotto. I likhet med mange andre venter Tustna Folkehøgskole fortsatt på godkjenning.
Onsdag, 18 mars, 2015 - 13:04
For at fasaden til et bygg ikke skal bli ødelagt, kan man ikke bare male over så mange ganger man vil. Terje Gisle har selv 25 års erfaring med taggefjerning.
Onsdag, 18 mars, 2015 - 10:16
Oslo Kommune har en app for å melde i fra om tagging og forsøpling i byen. Datatilsynet sier den har et edelt formål, men er skeptiske til informasjonen brukerne får om personvernet og hvem som er ansvarlig for appen. Dessuten fungerer den ikke optimalt.
Onsdag, 18 mars, 2015 - 10:14

Sider