GJENÅPNES: Den midlertidige stengningen av praktikumklinikkene ved Psykologisk institutt ble gjort ut ifra et føre-var prinsipp. Foto: Camilla Alexandra Lie

Omstridte UiO-klinikker gjenåpnes

Klinikkdriften ved Psykologisk institutt på UiO blir i dag gjenopptatt – én måned etter at universitetsledelsen stengte den av frykt for mulige lovbrudd.
Mandag, 6 november, 2017 - 10:42

– I dag kan Psykologisk institutt være stolte over å ha kommet gjennom noen svært krevende uker. Denne utfordringen er løst i fellesskap, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe i en pressemelding på UiO sine nettsider.

I høst har det vært mye strid rundt praktikumklinikkene på Psykologisk institutt, hvor psykologistudenter får undervisning på slutten av utdanningen sin.

Utgangspunktet for stengingen var spørsmålet om klinikkene skulle bli flyttet fra instituttet, noe som førte til protester fra studenter og ansatte. Men 10. oktober stengte universitetsledelsen klinikkene med umiddelbar virkning. De fryktet at klinikkene ikke var drevet innenfor lovverket.

Hastestengingen av klinikkene førte til at pasientene plutselig stod uten et behandlingstilbud og studentene uten praktikum.

Universitetsledelsen har i ettertid måttet ta selvkritikk for manglende involvering og en lite demokratisk prosess.


Gunn-Elin Bjørneboe, universitetsdirektør ved UiO. Foto: UiO.

Brudd på lovverket

Undersøkelser gjort av internrevisjonen på UiO og advokatfirmaet Kluge avdekket flere avvik fra lovverket. Blant annet var det manglende rutiner for pasientrekruttering, journalhåndtering, og manglende samtykke til videoopptak av terapi.

– De mest alvorlige avvikene er lukket, og tiltak er igangsatt for å finne langsiktige løsninger på alle øvrige avvik som er avdekket de siste ukene, sier Bjørneboe, som innrømmer at det har vært noen krevende uker på universitetet.

Fornøyd med åpningen

– Jeg er veldig glad for at klinikkene nå åpnes igjen. Det er godt å vite at klientene nå får terapitilbudet sitt tilbake, og at studentene kan få gjennomført denne viktige delen av den kliniske opplæringen, sier førsteamanuensis Margrethe Seeger Halvorsen til Journalen. 

Hun har blitt utpekt til overordna klinikkleder, og har i tillegg ledet arbeidsgruppa som de siste ukene har jobbet med å rette opp de viktigste avvikene.  

– Nå vet vi at vi tilbyr både god behandling og at rutinene er på plass og i tråd med lovverk og forskrifter. De viktigste forbedringene er knyttet til bruk av elektronisk journal, et system for å melde klager og avvik, og et overordnet internkontrollsystem, sier Halvorsen.

På spørsmål om flytting av klinikkene mener hun at de er best tjent om de beholder klinikkene på universitetet. 

Positiv endring

– Gjenåpningen er et veldig viktig skritt i riktig retning, sier Jens Lægreid til Universitas.

Han er leder av Studentparlamentet ved UiO, og forteller at saken enda ikke er over, men at man nå er på god vei.

– Studentene har ropt høyt nok til at ledelsen måtte høre. Det skal ikke være nødvendig, og slik jeg tolker situasjonen kommer det heller ikke til å være det fremover.