Oslo-vinteren får egen fartsgrense

Vegvesenet innfører miljøfartsgrense på Oslos mest trafikkerte veier i vinterhalvåret. Fartsgrensen blir på 60 kilometer i timen.
Torsdag, 29 oktober, 2009 - 12:06


Flere års målinger vist at luftkvaliteten i Oslo ligger over de tillatte grenseverdiene. Derfor innførte Statens vegvesen et prøveprosjekt med miljøfartsgrense på riksveg 4 fra Sinsenkrysset til Grorud vinteren 2004/2005. Resultatet viste at tiltaket reduserte mengden svevestøv med nærmere 40 prosent, og gav en merkbar reduksjon i støynivået. Siden den gang har prosjektet blitt stadig utvidet.

Kun om vinteren

Miljøfartsgrensen innføres i vinterhalvåret når konsentrasjonen av svevestøv er høyest. Tiltaket gjelder på Ring 3 fra Ryen til Granfosstunnelen, Riksveg 4 på Trondheimsveien fra Sinsen til Grorud og E18 fra Framnes til Lysaker. For den siste strekningen gjelder miljøfartsgrensen kun på hverdager i tidsrommet 06.00 - 22.00.

– Det er en tydelig sammenheng mellom kjørehastighet og mengde helseskadelig svevestøv. Lavere fart gir mindre slitasje på asfalt og dermed reduseres mengden støv som dannes. Samtidig gir lavere fart mindre oppvirvling av støvet. Miljøfartsgrensen er derfor ett av flere nødvendige tiltak for å bedre luftkvaliteten, sier overingeniør Helena Gabriella Axelsson i Statens vegvesen til NTB.

Emneord: