Piggdekk i byen

Fra og med neste uke må du betale gebyr hvis du kjører med piggdekk i Oslo.
Tirsdag, 26 oktober, 2010 - 13:57


Piggdekksesongen denne vinteren varer fra 1. november 2010 til 1. mai 2011. Det betyr at om du skal ha piggdekk på bilen i vinter, må du betale piggdekkgebyr i Oslo og Bergen. Andre steder i landet er det ikke gebyrbelagt. Kjører du derimot med piggfrie dekk slipper du å betale. 

Dårlig luftkvalitet

Piggdekk tærer på asfalten og danner ekstra mye støv som skaper dårlig luftkvalitet. Piggdekkgebyren er opprettet for å motivere bilister til å tenke på miljøet og å kjøre piggfritt. Hensikten er å forbedre luftkvaliteten for de som bor i byen. I Oslo er det ti målestasjoner som overvåker Oslo-luften, og i vinterhalvåret utarbeides det daglig luftkvalitetsvarsler av Helse- og verferdsetaten i Oslo kommune.

Priser

Piggdekkgebyret gjelder for de som kjører bil, små og store busser, lastebil og varebil. Alle andre kjøretøy er ikke gebyrbelagt. Du betaler gebyret ved å kjøpe dags-, måneds- eller sesongoblat avhengig av hvor mye du kjører innenfor Oslo kommunes grenser. Har du kjøpt oblat for Oslo kommune gjelder det også for Bergen kommune. Informasjon om hvordan du får bestilt oblatet finner du her.

Priser for bil under 3500 kg.

Dagsoblat         30 kr.

Månedsoblat   400 kr.

Sesongoblat    1200 kr.

Priser for bil fra 3500 kg.

Dagsoblat         60 kr.

Månedsoblat   800 kr.

Sesongoblat    2400 kr.

Bot

Kjører du med piggdekk i Oslo uten å ha betalt gebyr kan politiet, Statens vegvesen og Trafikketaten i Oslo ilegge deg bot på 750 kroner.

Emneord: