Undersøker utenlandske journalisters arbeidsvilkår

For tredje gang fordyper førsteårsstudentene ved journalistutdanninga seg i pressefrihetens kår i verden.
Torsdag, 26 mai, 2011 - 10:51

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Afghanistan Hviterussland Kina Tunisia
Banglasdesh India Mexico Tyskland
Filippinene Israel Palestina USA
Guatemala Kenya Russland  

 

Enkelte er truet på livet. Noen jobber under et regime som kontrollerer hva de får lov til å publisere, mens andre arbeider i land der pressefriheten er nedfelt i grunnloven.

Hvor du befinner deg i verden, kan få store konsekvenser for ditt arbeid som journalist. De siste tre ukene har førsteårsstudentene i journalistikk ved Høgskolen i Oslo fått et innblikk i hverdagen til kommende kollegaer i 15 land. De 57 studentene har intervjuet utenlandske journalister og eksperter og laget et flermedialt rigg som presenterer hvilke utfordringer og hindringer pressefriheten står overfor i de utvalgte landene.

 

Fundamentet for journalistikken

Førstelektor Elsebeth Frey og høgskolelektor Solveig Steien, som sammen har organisert arbeidet, mener det er viktig at journalistikkstudentene allerede første året jobber med å lage journalistikk om pressefrihet i andre land.

– Ytringsfriheten er fundamentet for all journalistikk, sier Frey.

– Uten pressefrihet blir det ingen kritiske blikk på politiske prosesser, næringsliv eller kriminalitet, og det blir heller ikke mulig å gi folk den informasjonen de trenger for å delta i samfunnet.

 

Bryte ned fordommer

– Rigget gir en mulighet til empatisk innlevelse i journalisters hverdag i andre land, forklarer Steien.

Mange land mangler pressefrihet, og flere steder i verden blir journalister forfulgt, fengslet eller drept. Rigget skal lære studentene om arbeidsvilkårene til kommende kollegaer andre steder i verden.

– Vi har lett for å tenke at Norge er best i verden på både kvinnefrigjøring, menneskerettigheter og ytringsfrihet, sier Steien.

– Men så oppdager plutselig studentene for eksempel at en muslimsk kvinne i USA ikke føler seg diskriminert, og det kan være med å på bryte ned fordommene våre.

 

Aktuelle land

I år har studentene jobbet med ytringsfrihetssituasjonen i 15 land fra fire verdensdeler. Noen av landene, som Tunisia og Filippinene, er nye for årets rigg, mens andre, som Russland og Israel, er gjengangere.

– Noen land må vi bare ha med, fordi de er så aktuelle. På det tidspunktet vi valgte ut landene i år, måtte vi ha enten Tunisia eller Egypt, og valget falt på Tunisia, fordi det var de som hadde kommet lengst i utviklingen på det tidspunktet vi valgte, forklarer Frey.

I tillegg har noen studenter jobbet med USA og Tyskland.

– Det er viktig å se på vår egen del av verden også. Selv om de landene er demokratiske samfunn, er det begrensninger i ytringsfriheten også her, sier Frey.

 

Førstehåndskilder

Det er viktig at rigget ikke kun blir et norsk blikk på ytringsfriheten i andre land, og derfor oppfordres studentene til å ta kontakt med kilder i det landet de jobber med.

– Journalistikkens grunnverdi er å være et talerør for folk flest, og gi en stemme til dem som lever begrensninger i pressefriheten til daglig. Vi kan ikke bare la folk i Norge være eksperter på utenlandske journalisters liv og virkelighet, mener Steien.

Frey tror studentene lærer mer av å finne kilder i landene de jobber med.

– De møter andre holdninger og innstillinger, og de ser at virkeligheten kan være forskjellig fra land til land.

 

 

Se hvordan det står til med pressefriheten i de 15 landene:

Afghanistan

Bangladesh

Filippinene

Guatemala

India

Israel

Hviterussland

Kenya

Kina

Mexico

Palestina

Russland

Tunisia

Tyskland

USA