Insert Infogram or Piktochart

Need some fancy looking graphics for timelines, graphs or fact boxes? Try an Infogram or Piktochart!
Tirsdag, 19 mai, 2015 - 14:36

Infogram

 • Go to Infogr.am
 • Log in using a facebook, Google+ acccount (or create a new account)
 • Create your graphic using the tools and wizards. Give it a name and Save it!
 • Choose Publish
 • Choose Responsive
 • Copy the HTML embed code
 • Go to the Body field of your Journalen article. Click Source on the toolbar
 • Find where you want to embed your chart
 • Paste it in and Save.

Piktochart

 • Go to Piktochart
 • Log in using a facebook, Google+ acccount (or create a new account)
 • Create your graphic using the templates and wizards.
 • Save it and name it
 • Click on Share
 • Set it to Public
 • Click the Embed code button (the button with < > on it.)
 • Copy the embed code in the third field (under the word or)


Copy the embed code from the third field Ashley Riddell

 • Go to the Body field of your Journalen article.
 • Click Source on the toolbar
 • Find where you want to embed your chart
 • Paste it in and Save.
Loading...

Loading…

 

Emneord: 
For niende gang har journaliststudentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) undersøkt pressefrihetens kår rundt i verden.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:19
Abdul Merzai (55) får daglig trusler for sitt journalistiske arbeid. Nå ser journalistens fremtid mørkere ut enn noen gang tidligere.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:15
Halvparten av befolkningen i Etiopia er analfabeter og kun en av ti har internett.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:14
Colombianske journalister blir møtt med trusler. Landet ligger på 129. plass i verden når det gjelder pressefrihet.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:13
Mohammad Abdelmaguid ble svartelistet og nektet inngang til Egypt. Likevel sluttet han aldri å kjempe for et bedre Egypt.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:12
Reportere uten grenser plasserer Norge på førsteplass, når det kommer til pressefrihet. Polen havner på 54. plass. Journalist Henryk Malinowski er svært uenig i rangeringen.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:11