Video for Journalen

You can embed video into your Journalen documents anywhere in the Body field. YouTube, Vimeo and embedded video is explained below.
Mandag, 24 september, 2012 - 13:37

YouTube

 

 1. Find the video on YouTube
 2. Below the video, click on Share
 3. Copy the URL link
 4. Switch back to Drupal (Journalen)
 5. Click on the Add Media button (second to last button on the Body tool bar)
 6. Click on Web tab
 7. Paste the URL and click Next
 8. Click on Send to confirm

 

Vimeo

 1. Find the video on Vimeo
 2. Below the video, click on Share
 3. Copy the URL link
 4. Switch back to Drupal (Journalen)
 5. Click on the Add Media button (second to last button on the Body tool bar)
 6. Click on Web tab
 7. Paste the URL and click Next
 8. Click on Send to confirm
Emneord: 
For niende gang har journaliststudentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) undersøkt pressefrihetens kår rundt i verden.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:19
Abdul Merzai (55) får daglig trusler for sitt journalistiske arbeid. Nå ser journalistens fremtid mørkere ut enn noen gang tidligere.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:15
Halvparten av befolkningen i Etiopia er analfabeter og kun en av ti har internett.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:14
Colombianske journalister blir møtt med trusler. Landet ligger på 129. plass i verden når det gjelder pressefrihet.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:13
Mohammad Abdelmaguid ble svartelistet og nektet inngang til Egypt. Likevel sluttet han aldri å kjempe for et bedre Egypt.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:12
Reportere uten grenser plasserer Norge på førsteplass, når det kommer til pressefrihet. Polen havner på 54. plass. Journalist Henryk Malinowski er svært uenig i rangeringen.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:11