Tor Vangen synes det er vanskelig å kreve høyere lønninger i dagens arbeidsliv. Foto: Rasmus Kvaal Wardemann.
Radioreportasje

Nordmenn tjener mindre enn tidligere

Årets lønnsoppgjør viser en lavere lønnsvekst for service- og transportnæringene. Yrkessjåfør Tor Vangen føler seg mindreverdig i sin egen bransje.
Tirsdag, 28 mars, 2017 - 12:24

De siste årene har lønnsveksten i samfunnet vært rekordlav. Sett i sammenheng med
den økende prisveksten har nordmenn fått mindre å rutte med. 

Fra 2015 til 2016 falt lønnsveksten betydelig. Service- og transportnæringen er blant yrkesgruppene som er hardest rammet. Vi har blitt med hotellkokk Siri Newth og trailersjåfør Tor Vangen på jobben for å høre hva de synes om at de får mindre for jobben de gjør. 

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: 
For niende gang har journaliststudentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) undersøkt pressefrihetens kår rundt i verden.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:19
Abdul Merzai (55) får daglig trusler for sitt journalistiske arbeid. Nå ser journalistens fremtid mørkere ut enn noen gang tidligere.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:15
Halvparten av befolkningen i Etiopia er analfabeter og kun en av ti har internett.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:14
Colombianske journalister blir møtt med trusler. Landet ligger på 129. plass i verden når det gjelder pressefrihet.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:13
Mohammad Abdelmaguid ble svartelistet og nektet inngang til Egypt. Likevel sluttet han aldri å kjempe for et bedre Egypt.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:12
Reportere uten grenser plasserer Norge på førsteplass, når det kommer til pressefrihet. Polen havner på 54. plass. Journalist Henryk Malinowski er svært uenig i rangeringen.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:11