Fastlege

Unge skal slippe å be foreldre om penger til legebesøk, mener Pasient- og brukerombudene i Norge.
Mandag, 24 april, 2017 - 15:35
Det er mer lønnsomt å være lege for rike, friske pasienter mener professor i offentlig politikk. Fastlegenes lønnssystem får skylden.
Tirsdag, 18 april, 2017 - 15:37