Kollektivtransport

Oslo i bilder:
27 cm snø har falt i Oslo den siste døgnet. Det er like mye som den gjeldende snørekorden.
Onsdag, 17 januar, 2018 - 09:53
Nye tall fra SSB viser at trikk og t-bane øker mest.
Torsdag, 30 november, 2017 - 09:42
Strekningen mellom Drammen og Oslo er stengt for togtrafikk mens Lieråstunnelen oppgraderes.
Onsdag, 22 november, 2017 - 09:47
Byrådet ønsker å redusere miljøskadelig forbruk ved å forbedre kollektivtransporten, men prisøkningen på billettprisene skaper misnøye.
Onsdag, 18 oktober, 2017 - 18:01
Utbyggingen av ny T-banetunnel kan føre til at flere lokale bedrifter på Bislett må midlertidig legges ned.
Fredag, 13 oktober, 2017 - 13:30
- Midt i dagens travle hverdag kan en fortsatt ta seg tid til hverandre, sier trikkesjåfør Harald Edvardsen.
Tirsdag, 17 januar, 2017 - 15:50
Oslo kommune innfører midlertidig kjøreforbud mot dieseldrevne kjøretøy i Oslo, grunnet høy luftforurensning.
Mandag, 16 januar, 2017 - 16:25
Flere avganger på Trikken er innstilt grunnet strømbrudd ved trikkens vognhall.
Torsdag, 24 november, 2016 - 08:19
Problemer for pendlerne i Oslo.
Onsdag, 23 november, 2016 - 10:08
Samferdselsdepartementet sier de ikke skal gripe inn i arbeidskonflikter. Norsk Lokomotivmannsforbund mener konflikten kunne vært løst før streiken.
Onsdag, 2 november, 2016 - 12:59

Sider