Trafikkulykker

Tall fra SSB viser at 109 personer omkom i trafikken i 2017.
Tirsdag, 23 januar, 2018 - 15:03
Ny statistikk fra SSB viser en kraftig nedgang i antall dødsulykker de siste ti årene.
Onsdag, 22 november, 2017 - 14:25