Universitet i Oslo

Den stativløse bysykkelen oBike kommer nå til Norge. Første område ut er Universitetet i Oslo.
Onsdag, 29 november, 2017 - 10:07
En gjennomgang har avdekket til sammen ni avvik fra gjeldende lover på psykologiklinikken på Universitetet i Oslo.
Onsdag, 18 oktober, 2017 - 09:57
"Grill en kristen" markerte starten på en uke med ulike arrangementer på Universitet i Oslo som skal bidra til å forebygge og bryte ned fordommer mot den kristne tro.
Onsdag, 18 oktober, 2017 - 09:03