Mener journalister har stor pressefrihet

– Journalister som jobber på nasjonalt nivå, har stor frihet til å skrive det de ønsker. Det sier Saiful Hoque, som underviser i journalistikk ved universitet i Dhaka.
Mandag, 12 mai, 2014 - 14:44

– Som journalist trenger man ikke legge bånd på seg, så lenge ytringene ikke er skadelige for andre, sier Hoque.

Han understreker at det er stor forskjell på nasjonale og lokale aviser. Jobber man i redaksjonen for en lokal avis, er man under langt større press fra personer som vil påvirke det journalisten skriver. Hoque kjenner til en rekke tilfeller der underbetalte journalister er blitt utsatt for dette.

– Men, hva med de 14 journalistene som er blitt drept de siste ti årene?

– Hvis du ser på andre land, som for eksempel USA, er det mange journalister som der også blir drept. Dette gjelder derfor ikke spesielt for Bangladesh, hevder Hoque.

Jahangir_4Jahangir Akash ble fengslet og torturert av Rapid Action Battalion fordi han drev undersøkende og kritisk journalistikk. Foto: Privat.Stor risiko

Jahangir Akash jobbet som journalist i Bangladesh fram til han ble fengslet og torturert i 2009.

Hans oppfatning er at det er stor risiko forbundet med å skrive politisk journalistikk hvis man ønsker å holde seg nøytal og kritisk.

De som tilhører den sittende regjeringen, ledet av Awami-ligaen, og opposisjonspartiet The Bangladesh Nationalist Party (BNP), får ifølge Akash lov til å gå ytre sin misnøye med motstandernes politikk.

Men alle andre bør ikke snakke så høyt. Akash var selv ikke tilsluttet noe politisk parti, og ble fengslet av sikkerhetspolitiet Rapid Action Battalion i 2009.

– Alle som ikke hører til ett av disse partiene, tar en stor risiko ved å kritisere det politiske systemet, forteller Akash.

Saiful Hoque er ikke enig i dette. Han mener den sittende regjeringen tåler å bli kritisert for poltikken de fører.

– Spesielt vår nåværende statsminister, Sheikh Hasina, takler kritikk på en veldig god måte, sier Hoque.

3. mai hvert år markeres Verdens pressefrihetsdag. Hensikten er å informere verdenssamfunnet om at friheten til å ytre seg er en grunnleggende menneskerett. Denne dagen brukes også til å minnes journalister og andre personer som har blitt drept som følge av restriktiv presse- og ytringsfrihet.

I Bangladesh ble denne dagen også markert, og blant de inviterte til markeringen var statsministerens rådgiver Iqbal Sobhan.

Mener religionsfriheten er viktigst

– Når noe sies i offentligheten, kan det gjøre stor skade, sier Hoque.

Han mener ytringsfrihet og ansvar henger tett sammen.

– Jeg har selv ikke noen religiøs tro, men overfor personer som har det, er jeg opptatt av å vise respekt og ikke kritisere.

– Hva synes du er viktigst, religionsfrihet eller ytringsfrihet?

– Det er det svært vanskelig å svare på. Men jeg vil svare at religionsfriheten står over ytringsfriheten. Jeg skal ikke kritisere det andre tror på, svarer han.