Russland

– Som å ha fiender på alle sider

Nadia Sabohi forteller at det å være en kvinnelige TV-journalist er som å være på en slagmark med fiender på alle sider.
Fredag, 8 mai, 2015 - 15:06

Mellom 2002 og 2014 var det en økning fra 2000 til 18 000 kvinnelige journalister i pakistanske medier. Pakistanske kvinner strømmer til mediebransjen, til tross for lave lønninger, stress og vold. Farahnaz Zahidi, som selv er journalist i Pakistan, skriver på nettsiden aljazeera.com at hun mener dette er fordi kvinner er flinke formidlere.

– Å jobbe som journalist i Pakistan er veldig spennende, siden det er så mange historier som venter på å bli fortalt. Kvinner gjør det veldig bra her, fordi folk synes det er lettere å åpne seg for kvinner, sier Zahidi i en e-post til Journalen.

Hun mener at mange av problemene kvinnelige journalister i Pakistan møter, ikke er noe som kun skjer der, men over hele verden.

– Som kvinnelige journalist er utfordringene mange av de samme i alle land, fortsetter hun.

En femtedel utsatt for fysisk vold

Omtrent 66 prosent av de kvinnelige journalistene som International Women’s Media Foundation snakket med i en undersøkelse, har blitt utsatt for fysisk og psykisk vold på arbeidsplassen. Journalistene forteller at de hadde vært utsatt for krenkelser, trusler eller misbruk i forbindelse med arbeidet sitt. Noen opplever begge deler. I en tredjedel av disse hendelsene var den ansvarlige personen sjefen deres.

Omtrent halvparten hadde opplevd seksuell trakassering, og mer enn en femtedel hadde blitt utsatt for fysisk vold. Til tross for de psykiske problemene slikt misbruk medfører, sier de færreste ofrene ifra. Kvinner som lever i et så sterkt mannsdominerende samfunn som Pakistan, gir ofte opp det å jobbe, fordi autoriteter ikke beskytter dem.zahidiFarahnaz Zahidi mener utfordringene hun møter, ikke kun er et pakistansk problem. Foto: Privat.

Nadia Sabohi er en av de første kvinnelige TV-journalistene i nord-vest Pakistan, og sier i et intervju med walkleys.com at i det pakistanske samfunnet kan det utad virke som om kvinner blir respektert.

– Men når vi sitter og diskuterer en reportasje med en mannlig kollega, prøver han ofte å skape problemer og demotivere oss.

Landet er et av de farligste landene for kvinner, så det er ingen overraskelse at kun omtrent syv prosent av landets journalister er kvinner..

Ikke bare et pakistansk problem

En av Pakistans første kvinnelige journalister, Zubeida Mustafa, forteller i et intervju med cjr.org at bildet Vesten har av Pakistan som kvinneundertrykkere, likevel er feilaktig, og gir et mer komplekst bilde av arbeidshverdagen de har i landet.

– Både mannlige og kvinnelige journalister er i fare når det finnes myndigheter som ikke vil ha sannheten kjent. Alle journalister med integritet er i fare, sier hun.

Resten av intervjuet kan du lese her.