– Den private kanalen støtter regjeringen mest

TV og radio er de mest populære mediene i Marokko. Selv om regelverket er blitt mildere, har myndighetene fortsatt stor kontroll over tv- og radiokanalene.
Mandag, 9 mai, 2016 - 15:38

– Selv om TV-kanalene i dag ikke er underlagt Departementet for kommunikasjon, skulle man ikke tro det, opplyser en marokkansk akademiker som Journalen har gitt anonymitet.

Tidligere var audio-visuelle medier underlagt Departementet for kommunikasjon. I 2002 ble Rådet for audio-visuelle medier, HACA, opprettet. Medlemmene av rådet utpekes av myndighetene. Ifølge HACAs nettsider skal rådet legge til rette for private TV- og radiokanaler. Samtidig ble det bestemt at audio-visuelle medier skal være underlagt det nasjonale TV- og radioselskapet SNRT. Det er et offentlig selskap, som skal være uavhengig og selvstendig, ifølge en rapport fra Open Society Foundations.

– De offentlige kanalene er alltid på myndighetenes side, sier den anonyme kilden.

HACA skriver at en av deres oppgaver er å styrke demokratiet. For å fremme en mer liberal og uavhengig presse skal rådet gjøre det enklere å etablere private medieselskaper. Med innføringen av HACA ble det slutt på statens monopol på radio- og tv-kanaler, men alle tv-kanaler, med unntak av én, er offentlig finansiert.

– Den private kanalen er faktisk den som støtter regjeringen aller mest. Den er eid av et privat teleselskap som regjeringen delvis eier, sier akademikeren.

Tøffere på radio

Etter at HACA ble opprettet slapp flere stemmer til i mediebildet. I motsetning til de offentlige TV-kanalene, fokuserer de private radiokanalene mer på lokale, regionale og nasjonale hendelser. USIM_-_Radio_StudiojpgSosiale problemer blir hyppogere diskutert på radio enn på TV. Debatter om helse- og  sosialproblemer blir hyppigere tatt opp, kommer det fram i rapporten fra Open Society Foundations.

– Det er mye positivt å si om de marokkanske radiokanalene. Debatter om sosiale forskjeller blir i større grad tatt opp, sier den anonyme kilden. Det er likevel et problem at eierne av radiokanalenene har nære relasjoner til politikerne, noe som begrenser pressefriheten, også i radio.

– Det er lite kritikk av politikerne i radiokanalene, sier han.

Betydelig rolle

Den marokkanskae ambassaden i Norge skriver i en mail til Journalen at pressen i Marokko bevarer demokratiet.

–  Pressen har en betydelig rolle ved at den fremmer offentlig debatt og bevarer rettssikkerheten i landet, sier Salima Benahmed. Hun er pressekontakt ved ambassaden.

– Marokko skiller seg ut med eierstrukterene i mediesektoren og med fraværet av monopol, skriver hun videre.

Mange analfabeter

I 2011 ble det dokumentert at 33 prosent av befolkningen over 15 år er analfabeter. Samme år leste mindre enn én prosent av den marokkanske befolkningen mindre enn én avis hver dag, ifølge Open Society Foundations.

–  Analfabetisme gjør at at TV og radio er de to sterkeste av mediekanalene i nyhetsformidlingen i Marokko, sier den anonyme kilden.

En annen årsak til de to medienes popularitet er at internett er mindre utbredt i distrikene. I 2015 hadde 66,6 prosent av befolkningen internettilgang. Dermed står TV og radio som den eneste muligheten for informasjonstilgang for en stor andel av befolkningen.

– Myndighetene ønsker å bedre internettilgangen, men selskapene er ikke villige til å investere i disse områdene, sier akademikeren til Journalen.