Aschehoug Forlag er en av de fire forlagene som har brutt konkurranseloven. FOTO: Harald Groven (CC-BY)

Fire norske forlag får 32 millioner i bot

Konkurransetilsynet mener flere bokforlag har brutt Konkurranseloven, og sender nå ut gebyr på 32 millioner kroner.
Onsdag, 22 mars, 2017 - 15:56

Hva er Konkurranseloven?

Konkurranseloven er en lov om prøver å “fremme konkurranse for å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser”.

Alle bedrifter har plikt til å melde ifra til Konkurransetilsynet om alle fusjoner og oppkjøp, og tilsynet kan gripe inn hvis de mener det begrenser konkurransen betydelig.

Et brudd på Konkurranseloven kan resultere i at tilsynet krever et gebyr.

Konkurransetilsynet mener de fire norske forlagene Gyldendal, Cappellen Damm, Aschehoug Forlag og Schibsted Forlag har drevet en boikott av distributøren Interpress, samt utvekslet konkurransesensitiv informasjon.

I en periode i 2014 samarbeidet forlagene om å utkonkurrere Interpress, mener Konkurransetilsynet. Nå har de fått et gebyr på 32 millioner kroner.

Forlagene er ansvarlige for å levere bøker til forbrukerne, og dette går via distributører. For tre år siden boikottet forlagene distribusjonsselskapet Interpress ved å nekte å levere bøker til dem, og distribuerte heller gjennom Bladcentralen som var eid av de fire forlagene.

- Interpress fikk da ikke tilgang til bøker fra de fire forlagene, som stod hoveddelen av leveransene av bøker til norske forbrukere, sier nestleder i avdeling for finans og kommunikasjon Vegard Aandal-Nilsen.

- Dette pågikk i en kort periode i 2014, og stoppet da vi utførte undersøkelsene våre, sier han.

Konkurransetilsynet mener at forlagene har brutt Konkurranseloven.

- En helt sentral forutsetning for å sikre konkurranse er at konkurrenter ikke samarbeider i strid med loven. Forlagene er selv ansvarlige for å overholde loven, forklarer Aandal-Nilsen.