Ville ikke sikkre oljeinstallasjoner

Olje- og gassanlegg trenger ikke beskyttelse i krig

Olje og Energidepartementet ville ikke peke ut noen olje og gassinstalasjoner for at de skulle få beskyttelse i krise eller krig av politi eller forsvar.
Mandag, 20 mars, 2017 - 17:52