STOR TILGANG: Mange eier flere ulike kredittkort. Foto: Pixabay, Steve P. B.
PRIVATØKONOMI

Nordmenn skylder stadig mer

Stor økning av inkassogjelda.
Tirsdag, 21 mars, 2017 - 15:11


STOR ØKNING: Antall inkassosaker har hatt en stor økning hvert år siden 2010.

En statistikk fra Finanstilsynet, med tall fra Statistisk Sentralbyrå, viser at nordmenn tar opp stadig mer kredittkortlån, samtidig som vi også blir dårligere til å nedbetale gjelden den gir.

I 2016 mottok inkassobyråene til sammen nesten åtte millioner inkassosaker. Det er en økning på i underkant av tre millioner saker siden 2010. Egeninkasso, altså bedrifter som på egenhånd krever inn inkasso, Statens innkrevingssentral og advokaters inkassovirksomhet er ikke inkludert i disse tallene.

Totalt er 70 milliarder kroner fordelt på alle inkassosakene. Per 1. februar i 2016 hadde kredittgjeld en økning på i gjennomsnitt ni prosent per sak sammelignet med 2015. Dette tilsvarer omtrent 3000 kroner. 

Summen for inkasserte midler var i 2016 nesten 30 millioner kroner.


ØKNING: Gjelden blant nordmenn vokser, viser tall fra Kredinor. Nå må flere ta grep om økonomien. Foto: Pixabay

Ofte flere saker per gjeldsskyldige 

Administrerende direktør i Kredinor, Tor Berntsen, sier i en pressemelding at den store tilgangen på kreditt er blant grunnene som gjør at flere tar opp forbrukslån og benytter seg av kredittkort. 

– Tilbudene florerer og mange blir stadig mer ukritiske til å ta opp mer kreditt. Når regningen kommer har de et høyere gjeldsnivå enn de klarer å betjene. Manglende økonomisk forståelse blant mange unge fører til et økende overforbruk, og til flere inkassosaker, sier Berntsen.

Videre sier han at Kredinor gjerne ser at de som skylder penger ofte har flere saker mot seg. 

– Det er ikke uvanlig med flere kredittkort, og om ett misligholdes kan det være kort vei til ytterligere mislighold, sier han.

Skyhøy gjeldsøkning for unge

Tall fra Kedinor viser at det er i aldersgruppen 34-49 år at folk skylder mest, og også har flest saker opprettet mot seg. Summen denne gruppen skylder er på 1,2 milliarder kroner. I pressemeldingen sin sier Kredinor at dette tyder på at flere har havnet i en økonomisk krise det er vanskelig å komme ut av.

Den aldersgruppen med størst økning både innenfor antall saker og gjeld, er fra 18-25 år. Sakene har økt med 31 prosent på ett år, og gjelda med 70 prosent. Økningen blant disse er størst for menn. 

Mange unngår inkassosak

Finanstilsynets statistikk viser likevel at noen klarer å betale gjelda si, før det blir en inkassosak. I 2016 ble totalt ca. 12 millioner purringer og inkassovarsler plassert i folks postkasser. 4,4 millioner av disse ble betalt før betalingsoppfordring ble sendt ut. En betalingsoppfordring er et betalingskrav som da følger av en ubetalt purring eller inkassovarsel, og det er her inkassosaken oppstår. Ca. 7,5 millioner betalingsoppfordringer ble sendt ut i 2016.